Menu
Hlavní stránka / Projekty / Archiv projektů / Cesty k lidem / Komu auta pomohou / Základní škola a Praktická škola Svítání

Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ pomůže DUKÁTEK

 

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. poskytuje dětem, mládeži a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením vzdělávání, sociální a další vzájemně m.jpgnavazující služby podporující jejich osobnost, samostatnost a začlenění do společnosti. Součástí výuky je ve škole SVÍTÁNÍ také fyzioterapie a ergoterapie, které žákům v rámci vyučování zajišťují ucelenou léčebnou rehabilitaci. Vedle zlepšování manipulačních a lokomočních schopností dbají terapeuti u žáků na fyziologický sed během celého dne ve škole a následně i během dopravy ze školy a do školy. Školní svozovou dopravu SVÍTÁNÍ pro své žáky provozuje od svého založení v roce 1992.
Speciálně pedagogické centrum poskytuje svou péči dětem a mládeži od 3 let do ukončení školní docházky. V základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ se vzdělávají žáci od 6 let do ukončení základního nebo navazujícího vzdělávání. Sociálně terapeutickou dílnu navštěvují klienti od 16 do 64 let věku.
Automobil pomůže zvýšit dostupnost vzdělávání a dalších služeb, které umožní sociální integraci dětem s mentálním nebo kombinovaným postižením ve venkovských oblastech Pardubického kraje. Získáním velkoprostorového automobilu přizpůsobenému pro přepravu dětí s kombinovaným postižením by byl usnadněn nástup a výstup dětí do vozidla a pohodlné cestování, zejména pro děti na invalidním vozíku. Škola bude moci nahradit jeden stávající minibus novým vozidlem a navíc bude moci vzniknout zcela nová trasa pro děti z Chrudimska, která umožní optimalizovat stávající trasy a snížit dobu, kterou musí děti strávit v autobusech, až o 1 hodinu denně.

Jméno, které organizace pro auto vymyslela: DUKÁTEK
Patron automobilu: Tereza Kostková
Kontakt na organizaci: www.svitani.cz
Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Pardubice

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun