Menu

Svaz paraplegiků /Czech Paraplegic Association – CZEPA/ si přeje CZEPA káru
 

Svaz paraplegiků je neziskovou organizací lidí po poranění míchy a sdružuje členy z celé ČR. Svaz paraplegiků vznikl v roce 1990. Sdružení vychází z přesvědčení, že člověk na m.jpgvozíku může a má právo žít kvalitním a aktivním životem - v rodině, v zaměstnání, s volným časem vyplněným zájmy a koníčky, stejně jako všichni ostatní lidé bez handicapu. Svou každodenní činností poskytuje např. poradenskou a informační službu, provozuje komunitní server pro vozíčkáře, který umožňuje ochrnutým lidem sdílet své problémy, těžkosti a starosti, o kterých zdraví nemají ani tušení, realizují protiúrazové kampaně nebo zajišťují Půjčování speciálně upraveného auta vozíčkářům, aby se mohli dopravovat sami, kam potřebují, bez závislosti na ochotě či časových možnostech zdravých pomocníků.

Jméno, které organizace pro auto vymyslela: CZEPA kára
Patron automobilu: Dalibor Gondík
Kontakt na organizaci: www.czepa.cz
Svaz paraplegiků /Czech Paraplegic Association – CZEPA/, Praha


- Půjčování speciálně upraveného auta vozíčkářům, aby se mohli dopravovat sami, kam potřebují, bez závislosti na ochotě či časových možnostech zdravých pomocníků.
- Členstvím v mezinárodní organizaci sdružující vozíčkáře po poškození míchy získává Svaz paraplegiků důležité informace, kontakty a možnost účasti v mezinárodních projektech pomoci a spolupráce.
- Chystá se projekt chráněného bydlení pro nejvíc postižené tetraplegiky a pentaplegiky, aby nemuseli trávit život v ústavech a mohli žít jako jejich vrstevníci samostatně a nezávisle na rodinných příslušnících

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun