Menu
Modrý klíč v roce 2011 poskytuje zázemí komplexní péče pro 115 uživatelů. Sociální služby denního stacionáře, týdenního stacionáře a odlehčovací péče jsou uživatelům MK_hipoterapie2_Obr--8.JPGnabízeny v různých formách přizpůsobených druhu a hloubce jejich postižení i jejich věku. Rozvoj těchto forem je veden snahou k maximálně možnému přiblížení života lidí s postižením normálnímu životu jejich vrstevníků.
Dětem je dále zpřístupněno vzdělávání na úrovni základní školy speciální a mateřské školy speciální. Pro dospělé uživatele služeb je denní program realizován na pracovištích předprofesní přípravy denního a týdenního stacionáře a v chráněných dílnách. Kromě výchovně vzdělávacího a pracovního programu pro uživatele služeb je v rámci projektu řešeno jejich stravování, doprava, fyzioterapeutické služby a dále poradenská činnost, další vzdělávání pracovníků a edukační program rodinných příslušníků a opatrovníků uživatelů služeb.
Nabídka sociální služby v „Modrém klíči“ je široká dokáže zajistit všestrannou péči o klienty téměř po celý život v nejrůznějších věkových obdobích jejich života. Již od MŠ až po stáří naleznou klienti v tomto zařízení uplatnění pro svůj individuální rozvoj, tak jak jsou jen schopni. Nemusí tak zařízení opouštět a jsou zde odborně doprovázení svým životem.

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun