Menu
Hlavní stránka / Projekty / Archiv projektů / Cesty k lidem / Komu auta pomohou / OS při Dětském centru Kopřivnice
„Sdružení je dobrovolným sdružením rodičů a přátel zdravotně postižených dětí. Chrání
zájmy tělesně či duševně postižených dětí a mládeže, hájí a podporuje jejich vzdělání a
výchovu, všestranný rozvoj jejich osobností a podmínky pro jejich maximální uplatnění ve
společenském životě.“
- vytváří podmínky pro celkové uspokojování potřeb zdravotně postižených dětí a jejich rodičů
- snaží se o zachování úzkého kontaktu postižených dětí s jejich rodinami
- shromažďuje informace a péči o postižené děti a tyto informace poskytuje
- koordinuje dobrovolnou a státní sociální péči o postižené děti
- začleňuje se do systému péče o postižené děti s důrazem na komplexní péči a ranou péči
- spolupodílí se na organizování svozu postižených dětí do speciálního školního zařízení
- zajišťuje poradenskou činnost s cílem integrace postižených dětí do společnosti
- spolupracuje se státními úřady i nestátním organizacemi


Aktivity sdružení:
- svozová doprava
- hypoterapie, canesterapie, muzikoterapie
- arteterapie
- rehabilitační plavání
- ozdravné pobyty v tuzemsku i zahraničí
- sportovní akce

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun