Menu
Hlavní stránka / Projekty / Archiv projektů / Cesty k lidem / Komu auta pomohou / OS Chráněné bydlení Sokolov
V současné době poskytujeme pobytové služby 20ti klientům v 19ti bytech.
Do dnešních dnů prošlo naším zařízením celkem 54 lehce mentálně CHB_Sokolov_klienti.jpg
postižených klientů, přišli k nám z dětských domovů, ze sociálně nepřizpůsobivých rodin, z ústavů i z ulice. Někteří z nich nepoznali nikdy rodiče, příbuzné, natož pak rodinný život.
Podle zákona o sociálních službách jsou naši klienti tzv. uživatelé
sociálních služeb, které každému z nich poskytujeme podle jejich
individuálních potřeb. Každý klient má svůj vlastní byt s kuchyňkou a
koupelnou, učí se vařit, hospodařit se svými finančními prostředky,
obstarávat své nákupy, znát cenu peněz /všichni mají invalidní důchody/,
udržovat pořádek, získávat pracovní návyky a pracovní příležitosti, zkrátka
vše, co je zapotřebí pro rozumný samostatný život. S veškerou činností
jim pomáhají osobní asistenti chráněného bydlení.
I když vzdělávání není přímo součástí sociálních služeb, klademe na něj velký
důraz, takže podporujeme klienty, kteří chtějí pokračovat ve školním
vzdělání, v učebním oboru nebo získávají potřebné znalosti přímo v našem
zařízení. Naší největší snahou je, aby pokud možno každý, koho přijmeme a
komu poskytujeme služby, žil jednou samostatným životem ve vlastním
bytě, v normální bytové zástavbě jako jeho vrstevníci, kteří vyrostli ve
vlastních rodinách, mají školní vzdělání a zaměstnání.
Ceníme si toho, že více jak 70 % ze 34 klientů, kteří již od nás odešli, jich žije
samostatným životem , někteří mají své rodiny, zaměstnání,
své nové zájmy. K tomu by nedošlo, kdyby zůstali ve svém starém prostředí a žili
stále životem, jakým žili před příchodem k nám.

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun