Menu
V rámci činnosti poskytujeme 3 registrované sociální služby, nejvíce si ceníme komplexnosti služeb, které klientům nabízíme.LV_Brno_pes.jpg


Pro klienty jsme schopni v rámci našich programů zajistit tyto služby a aktivity:

1. program Asistence – terénní služba, která umožňuje žít těžce postiženým lidem v jejich přirozeném prostředí v okruhu svých blízkých.
2. program Poradenství a informace - služby odborného sociálního poradenství, možnost samostatného získávání informací na Infoportálu, v publikaci Nápadník a v časopise Vozíčkář, půjčovna kompenzačních pomůcek.
3. program Práce, vzdělávání, integrace - hlavními tématy programu jsou seberealizace, pracovní uplatnění a vzdělávání, nabízíme kurzy, konzultace, pomoc při hledání práce.
4. program Prezentace a osvěta - aktivity zaměřené na širokou veřejnost.
5. program Bezbariérové divadlo Barka - kulturní prostřední pro profesionální i amatérské působení, bezbariérové jeviště i hlediště.
6. program Asistenční psi - nabídka výcviku asistenčních či terapeutických psů, integrační pobyty.

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun