Menu
Hlavní stránka / Projekty / Archiv projektů / Cesty k lidem / Komu auta pomohou / Domov Krajánek, Jesenice u Rakovníka
Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb, se sídlem v Jesenici u Rakovníka je příspěvkovou organizací Krajského úřadu Středočeského kraje a poskytuje potřebnou péči klientům s mentálním a kombinovaným postižením, ženám i mužům, ve věku od 26 let.
Péče je poskytovaná uživatelům převážně z regionu Středočeského kraje, ale také z Prahy, Ústeckého a Plzeňského kraje.

Domov Krajánek se nachází v krásné rekreační krajině plné lesů, rybníků, přírodních i kulturních zajímavostí. Existence Domova se datuje již od roku 1910, kdy u příležitosti 60. výročí panování císaře Františka Josefa I byl postaven v Jesenici Jubilejní okresní chorobinec Františka Josefa I. Slavnostní vysvěcení se konalo 1. května 1910 za účasti mnoha obyvatel Jesenice. Chorobinec měl 51 lůžek, zaměstnával 3 řádové sestry Křížovníků z Chebu, 2 služebné a domovníka. Do 30. 6. 1960 byl tento Domov důchodců podřízen Okresnímu národnímu výboru v Podbořanech. Po územní reorganizaci přechází od 1. 6. 1960 spolu s obcí Jesenice pod okres Rakovník. V roce 1964 sem přicházejí první mentálně postižené ženy. Od roku 2006 slouží Domov mentálně postiženým dospělým osobám, ženám iá mužům, od věku 26 let.

V současné době Domov poskytuje péči 65 uživatelům v pobytových službách a dvě lůžka jsou určená pro péči odlehčovací. Kapacita Domova je neustále naplněná a o služby zařízení je velký zájem, o čemž možná mohou svědčit desítky neuspokojených žádostí o službu. Věkový průměr uživatelů je 58 let.

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun