Menu
Hlavní stránka / Projekty / Archiv projektů / Cesty k lidem / Komu auta pomohou / Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje
V současné době je Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s. významnou nestátní neziskovou organizací, působící v Libereckém kraji na poli poskytování sociálních služeb. Dlouhodobě se zaměřuje na tvorbu a realizaci programů zaměřených na zvyšování kvality života osob se zdravotním postižením a seniorů v Libereckém kraji. Nabízí partnerskou spolupráci a plnou podporu všem svým uživatelům, jejich rodinám a všem dalším subjektům, kteří chtějí přispět tomuto cíli. czp-foto-032.JPG

Posláním Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s. je umožnit osobám se zdravotním postižením a seniorům plnohodnotný život v prostředí, na které jsou zvyklí.

Uživatelům poskytujeme přímo v jejich přirozeném prostředí odborné sociální poradenství, osobní asistenci, odlehčovací a tlumočnické služby. Odborné sociální poradenství a další navazující služby poskytujeme také v našich poradnách pro osoby se zdravotním postižením a seniory.

Společně s uživateli usilujeme o dosažení maximální kvality jejich života a začlenění do běžného života společnosti v regionu. Aktivně podporujeme samostatnost a nezávislost uživatelů a respektujeme tak jejich individualitu, lidskou důstojnost a občanská práva.

Svým klientům a jejich rodinám nabízíme široké spektrum nejrůznějších činností a aktivit, které přispějí k naplňování našeho poslání. Nabízíme jim tím možnost žít důstojně tam, kde se cítí doma, s rodinou, přáteli a vším, co mají rádi a dělat věci, které je baví, žít plnohodnotný život ve společnosti podle svých představ. Zejména z toho důvodu směřujeme poskytování našich služeb do jejich přirozeného domácího prostředí.

Organizace poskytuje své služby všem osobám z cílových skupin od 3 let věku. Horní hranice není omezená.

Pracovníci organizace ročně ujedou na svých cestách ke klientům cca 150 000 km ročně, nepočítaje cesty prostředky veřejné hromadné dopravy. Sociální automobil ujede ročně cca 20 000 km.

Velkoprostorové vozidlo nám pomůže vyřešit problematiku alternativní bezbariérové přepravy osob se zdravotním postižením, které z mnoha, různých důvodu nemohou využít služeb běžně dostupné dopravy v Liberci.

Očekáváme zejména výrazné zkvalitnění poskytované služby pro klienty, kde současné staré zapůjčené vozidlo, bude nahrazeno novým a více vhodným, pro tento typ služby.

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun