Menu

Centrum ARPIDA sbírá peníze na automobil Kryštůfek
 

Centrum ARPIDA je nestátní nezisková organizace pracující na bázi občanského sdružení a obecně prospěšné společnosti. Odborný provoz areálu byl zahájen v roce 1993.
Hlavní náplní centra je koordinovaná péče o děti, mládež a dospělé osoby s tělesným a kombinovaným postižením v duchu uceleného systému rehabilitace. Účelně propojuje péči v oblasti sociální, zdravotní a výchovně vzdělávací (školy a školská zařízení). Cílem je dosažení optimální kvality života lidí s tělesným a kombinovaným postižením, jejich přirozená a nenásilná integrace.
Centrum ARPIDA navštěvuje denně 130 klientů (denní docházka). S ohledem na bohatou a rozmanitou činnost centra je zapotřebí zajistit dopravu uživatelů (klientů) na nejrůznější akce mimo areál centra ARPIDA - centrum ARPIDA se nachází na okraji krajského města. Dále dopravu při zajišťování letních (prázdninových) ozdravných a psychorehabilitačních táborů či transport při zajišťování jarních ozdravných pobytů pro děti ze škol a z dětského stacionáře.

Jméno, které organizace pro auto vymyslela: Kryštůfek
Patron automobilu: Lukáš Konečný
Kontakt na organizaci: www.arpida.cz
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s., České BudějoviceChci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  •  
  • IBAN: CZ0355000000000017111444
  • BIC: RZBCCZPP (pro mezinárodní platby)
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  •  
  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun.
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více

Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 korun