ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Iniciativa Síť bez bariér bude prosazovat lepší přístupnost míst v Česku


V Česku vzniká iniciativa s názvem Síť bez bariér. Stojí za ní organizace, které dlouhodobě pomáhají lidem s handicapem: Nadace Charty 77 | Konto Bariéry, Disway, Pražská organizace vozíčkářů, Pestrá a Česká asociace paraplegiků – CZEPA. Společně budou prosazovat lepší přístupnost veřejného prostoru a zasazovat se o odstraňování bariér, které zejména lidem se zdravotním postižením brání žít naplno.

Memorandum_Sit-bez-barier_podpis_20-6-2024-(1)_web-(1).jpg
Zástupkyně pěti zapojených organizací podepsaly 20. června 2024 v Praze Memorandum o spolupráci.

Cílem Sítě bez bariér je zpřístupňovat místa, zážitky, vzdělávání a další oblasti běžného života nejen lidem s handicapem, ale také seniorům a rodinám s malými dětmi. Pětice organizací si to vytyčila v Memorandu o spolupráci. Podepsaly ho 20. června 2024 v Praze. Zaměřit se chtějí na osvětu, mapování přístupnosti objektů a tras včetně společného datového skladu, správné provádění bezbariérových opatření a dodržování legislativy nebo na mezinárodní spolupráci. Vzniknout by mohla také značka kvality pro přístupná místa.

„Věřím, že se k našim principům postupně připojí státní i krajské organizace, univerzity a další aktéři, kteří jednoduchými opatřeními mohou přispět ke zlepšení dostupnosti svých služeb nejen pro lidi s handicapem. A jsem velmi ráda, že pět respektovaných organizací, které vracejí handicapované do běžného života, našlo v tomto směru společnou řeč,“ říká ředitelka Nadace Charty 77 | Konta Bariéry Jolana Voldánová.

„Někdy stačí opravdu málo: například ukázat a vysvětlit, jak udělat něco lépe. Zdravý člověk si často vůbec neuvědomuje, že v jeho objektu je nějaký detail, který handicapovanému znesnadňuje prožít cestu, zážitek. Občas opravdu stačí upozornit nebo ukázat stavební a finanční řešení a města i obce rády zpřístupní další zajímavost, která může mnoha lidem udělat radost, neboť lidé s handicapem v České republice tvoří 10 procent obyvatel,“ říká Aleš Černohous, peer mentor České asociace paraplegiků – CZEPA a předseda spolku Disway.

Memorandum_Sit-bez-barier_podpis_20-6-2024-(4)_web.jpg

Předsedkyně spolku Pražská organizace vozíčkářů Jaroslava Franková vnímá memorandum jako základní platformu vzájemné spolupráce na poli mapování a odstraňování architektonických bariér. „Dává prostor pro rozvoj spolupráce a napření společných sil pro zpřístupňování veřejného prostoru. Za Pražskou organizaci vozíčkářů kvituji, že se staví za kvalitní terénní a systematický sběr dat o přístupnosti prostředí, což umožňuje využívání informací širokou škálou cílových skupin, tedy nejen lidmi se zdravotním postižením, ale i seniory, rodiči s malými dětmi, lidmi s dočasným pohybovým omezením. Z profesionálně sebraných a zpracovaných dat také vycházejí návrhy úprav, které vedou k našemu hlavnímu cíli, k veřejnému prostoru bez bariér,“ říká Jaroslava Franková.

„Jsme rádi, že jsme byli u zrodu této myšlenky a věříme, že spolupráce založená na společných principech a vůli měnit věci k lepšímu povede k větší úspěšnosti v řešení komplexního tématu, kterým přístupnost nejen pro osoby s postižením nepochybně je,“ uvádí Jana Sirotková, ředitelka společnosti Pestrá.

SIt-bez-barier.png„Za projekt VozejkMap, který provozuje Česká asociace paraplegiků – CZEPA, jsme rádi, že vznikne databáze bezbariérových míst, tj. Síť bez bariér. Můžeme tak vozíčkářům zprostředkovat bohatou nabídku zařízení, míst, kde naleznou bezbariérový vstup včetně toalety a místo k zaparkování. Díky naší aplikaci nejsou vozíčkáři frustrováni tím, že by hledali namátkou přístupné místo, vše naleznou v jedné mapě, v aplikaci i na webu,“ říká Alena Jančíková, ředitelka CZEPA. „Bude zapotřebí také spolupráce samosprávných celků,“ dodává.
 
Jdu na to