ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Vzdělání bez bariér ve školním roce 2022/2023


Nadace pomáhá se začleněním ukrajinských dětí do českých škol. Projekt Vzdělání bez bariér podpoří handicapové a sociálně znevýhodněné děti, které do České republiky přicházejí z válkou zasažených oblastí. O finanční příspěvky na integraci ukrajinských studentů mohou žádat školy v rámci Fondu Ukrajina. Příspěvky budeme vyplácet na celý školní rok 2022/2023.

ukrajina-(1).png


Nadace přispěje školám, které přijmou ukrajinské děti, na školní pomůcky, na obědy ve školní jídelně, na asistenty pedagoga a tlumočníky a na jejich školení, na osobní asistence, na vybavení tříd a kompenzační pomůcky a také na volnočasové a integrační aktivity. Ředitelé mohou o finanční příspěvek požádat prostřednictvím jednoduchého formuláře.  Příspěvky bude nadace vyplácet na celý školní rok 2022/2023 a letní prázniny 2022 dvou splátkách, přičemž druhá splátka bude podmíněna předložením vyúčtování té první. 

Chci požádat o příspěvek


„Posláním Nadace Charty 77 vždy bylo pomáhat všem, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni. Nezůstáváme proto lhostejní ani k situaci tisíců ukrajinských uprchlíků, zejména žen a dětí, kteří teď přicházejí do České republiky hledat útočiště před válečným konfliktem. Projekt Vzdělání bez bariér pomůže těmto dětem překonat prvotní překážky a začlenit se do českých škol,“ říká ředitelka nadace Božena Jirků.

Kontakt

Jdu na to