Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Škoda neřídit


Společný projekt ŠKODA AUTO a Konta Bariéry opět podpoří mobilitu osob s handicapem. Z grantového programu ŠKODA Neřídit mohou žadatelé i v letošním roce čerpat příspěvek až do výše 15 tisíc korun na absolvování autoškoly. Uzávěrka žádostí je 15. května 2021.

Grantový program ŠKODA Neřídit je určen pro tělesně postižené s průkazem ZTP nebo ZTP/P, kteří doposud nejsou držiteli řidičského průkazu a jejichž handicap umožňuje řídit osobní automobil. Finanční příspěvek na absolvování autoškoly obdrží žadatelé, kteří zašlou přihlášku a budou vybráni komisí složenou ze zástupců ŠKODA AUTO a Konto Bariéry.

"Společnost ŠKODA AUTO znovu podpoří mobilitu osob se zdravotním znevýhodněním. V rámci projektu ŠKODA NEŘÍDIT automobilka nyní vydává průvodce světem bezbariérové mobility, který osobám se zdravotním znevýhodněním pomáhá plně se zorientovat v možnostech zajištění vozu a jeho řízení. Ve spolupráci s Kontem Bariéry, stěžejním projektem Nadace Charty 77 na pomoc občanům s hendikepem, financuje také grantový program ŠKODA NEŘÍDIT určený pro tělesně postižené. V rámci grantu mohou držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, kteří dosud nemají řidičský průkaz a jejich zdravotní stav jim dovoluje řídit automobil, žádat o příspěvek až do výše 15 000 Kč na absolvování autoškoly. Uzávěrka žádostí je 15. května 2021. ŠKODA AUTO pomáhá osobám s hendikepem i řadou dalších programů. Podpora mobility bez bariér pro všechny patří dlouhodobě mezi hlavní aktivity v rámci společenské odpovědnosti ŠKODA AUTO," uvedla v tiskové zprávě k projektu Martina Gillichová, tisková mluvčí. 
„Jako výrobce automobilů umožňujeme lidem každodenní mobilitu. To se samozřejmě týká i všech těch, kteří jsou kvůli zdravotním omezením odkázáni na speciální nabídky mobility odpovídající jejich potřebám. V rámci vlastních iniciativ a současně i jako dlouholetý partner různých subjektů se zasazujeme o rozsáhlou podporu každodenní bezbariérové mobility,“ doplnila Maren Gräf, členka představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů. 
Od začátku grantového programu ŠKODA Neřídit na podzim 2018 již bylo rozděleno 630 tisíc korun mezi 50 žadatelů. Další si mohou o podporu požádat do 15. května 2021.

Jak se mohu přihlásit?   

Vyplňte žádost (ke stažení zde) a souhlas se zpracování osobních údajů (ke stažení zde). Oba vyplněné dokumenty zašlete spolu s přílohami do 15. 4. 2021 na adresu skoda-neridit@bariery.cz nebo poštou na adresu Konto Bariéry, Melantrichova 5, 110 00 Praha.  Vyjádření k žádosti uchazeči obdrží  po 25. 4. 2021.     

Začátek výzvy: 1. 3.2021
Konec výzvy: 15. 5. 2021