ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Mezi lidi s handicapem míří přes 1 milion korun od Konta Bariéry


Rada Konta Bariéry se ve středu 1. března sešla ke svému pravidelnému zasedání. Podpořila 52 žádostí o příspěvek a rozdělila mezi ně 1 079 223 korun. Rozdělovaly se prostředky z Konta Bariéry, fondů Avast, API, projektu Dej si kabát do šatny a byla schválena jedna žádost z Fondu Globus.

Více než tři sta tisíc putovalo mezi 20 tzv. standardních žádostí. U nich má Konto Bariéry pevně stanovenou výši příspěvku. Takto podporuje pořízení např. mechanických vozíků, rehabilitačních kočárků nebo sluchadel. Všechny další došlé žádosti pak členové Rady posuzují individuálně. V březnu tímto způsobem bylo podpořeno 43 žádostí celkovou částkou 824 tisíc korun. Paní Aneta (28) z Frýdku Místku od Konta Bariéra obdrží 25 tisíc korun jako příspěvek na nákup nového mechanického vozíku. Šestileté Daniele, která trpí hlubokou mentální retardací a pohybuje se pouze po čtyřech a přískoky Rada Konta Bariéry schválila příspěvek 12 tisíc korun na vertikalizační stojan. Dalším žadatelům Konto Bariery přispěje na pořízení schodišťové plošiny, na bezbariérové úpravy, opravy mechanických a elektrických vozíků a na kompenzační pomůcky. Z projektu Dej si kabát do šatny Konto Bariéry podporuje osoby s poruchou autistického spektra. V březnu přispějeme paní Janě (23) z Jestřebí deset tisíc korun na odlehčovací pobyt. Rozdělovaly se také prostředky z Fondu AVAST. Schváleno bylo pět žádostí o příspěvek na osobní asistenci. Celkem Rada rozdělila 180 tisíc korun. Podpořeny byly organizace, které poskytují registrované sociální služby osobní asistence dle zákona č. 108/2006 Sb. Rada schválila jednu žádost na pořízení motorového vozidla z Fondu API, žadatel obdrží příspěvek 40 tisíc korun.
Jdu na to