ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Konto Bariéry rozdělilo v únoru 1, 3 milionu korun


První zasedání Rady Konta Bariéry v roce 2024 se konalo 7. února. Rozdělili jsme při něm 1 309 562 korun mezi 50 žádostí.

Finanční prostředky pomohou jako obvykle lidem s handicapem s pořízeným běžných kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Rada vyhověla například sedmi žádostem o příspěvek na mechanický vozík nebo čtyřem žádostem o příspěvek na sluchadla. Přídavný elektrický pohon zase pomůže například 29leté ženě se zhoršující se svalovou dystrofií zůstat alespoň částečně soběstačná a pohybovat se na vozíku bez cizí pomoci.  
 
Z nestandardních žádostí podpořila Rada Konta Bariéry například tři žádosti o příspěvek na elektrický vozík nebo tři žádosti o pomoc s pořízením zdravotního kočárku. Dvěma klientům pomůžeme zaplatit bezbariérové úpravy. Digitální zvětšovací lupa pomůže 49letému muži, který se trpí těžkým zrakovým postižením v důsledku vážného úrazu, bez pomoci bude moci pracovat na počítači. Rada Konta Bariéry podpořila také žádosti o příspěvek na osobní asistence, pořízení šikmé zvedací plošiny nebo antidekubitní sedák.  

Pomoc jako obvykle směřovala i do organizací. Přispěli jsme na náhradní díly ke kompenzačním pomůckám do půjčovny, materiál do chráněné dílny nebo na vybavení komunitní místnosti ve středisku výchovné péče.
Rada Konta Bariéry také podpořila žádost o příspěvek na bezbariérovou úpravu Taxíku Maxíku, speciální zvýhodněné dopravy pro seniory a handicapované.

Z Fondu API jsme podpořili dvě žádosti samoživitelek na příspěvek na auto pro handicapované dítě.

Z Fondu Autist přispějeme 12letému autistickému chlapci na školní a jízdné do speciální školy.  

Příští zasedání Rady Konta Bariéry je plánováno na 27. března 2024.  Uzávěrka žádostí je 13. března 2024. 

Děkujeme, že pomáháte s Kontem Bariéry!

Jdu na to