Konto Bariéry podpoří žádosti handicapovaných částkou převyšující 900 tisíc korun


Na svém posledním zasedání Rada Konta Bariéry podpořila 56 žádostí o příspěvek a rozdělila mezi ně 929 201 korun. Pravidelné zasedání Rady Konta Bariéry se uskutečnilo 23. ledna 2019. Rozdělovaly se finanční prostředky z projektů Konto Bariéry, fondu Avast a fondu Globus. Více než 300 tisíc korun z projektu Konto Bariéry putuje mezi 19 tzv. standardních žádostí. To jsou ty, kde má Konto Bariéry pevně stanovenou výši příspěvku. Takto podporujeme například pořízení mechanických vozíků, rehabilitačních kočárků nebo sluchadel. Všechny další žádosti pak členové Rady posuzují individuálně.
 
Například Veronika (7), která se narodila předčasně a má dětskou mozkovou obrnu získala podporu ve výši 20 tisíc korun na dětský aktivní vozík, stejnou částkou jsme na mechanický vozík přispěli také Pavlovi (42), který utrpěl úraz páteře po skoku do bazénu. Lenka (51) je po těžké autonehodě upoutána na invalidní vozík, získala také 20 tisíc korun na vozík nový. Kačence (1) byla ve třech měsících věku diagnostikována středně těžká nedoslýchavost. Potřebuje naslouchátka, na která jsme jí přispěli 16 tisíc korun. Štefan (34) přišel o sluch v jednom roce věku následkem těžké infekce, získal příspěvek na nová sluchadla ve výši 16 tisíc korun.

Další zasedání Rady Konta Bariéry se uskuteční 6. března 2019.