ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Cenu Františka Kriegla pro rok 2018 získává Ilja Hradecký


Nadace Charty 77 uděluje Cenu Františka Kriegla pro rok 2018 Iljovi Hradeckému, zakladateli a dlouholetému řediteli neziskové organizace Naděje za vytrvalou a občansky statečnou pomoc lidem v nouzi. Cena, která je spojena s finanční odměnou, bude slavnostně předána ve středu 23. května v 17 hodin v Trmalově vile v Praze 10.

Již před rokem 1989 umožňoval na své chalupě v Černé Vodě setkávání mladých lidí hledajících hlubší duchovní zakotvení. Koncem roku 1989 začal se svou ženou pomáhat na pražských nádražích uprchlíkům z Rumunska. V roce 1990 založil občanské sdružení Naděje, které v křesťanském duchu poskytuje pomoc lidem v sociální nouzi. Během 20 let vybudoval se svými spolupracovníky z této organizace jedno z největších nestátních zařízení sociálních služeb v České republice. V roce 1992 založil Společnost pro rozvoj potravinových bank a v roce 1994 Českou federaci potravinových bank. Je uznávaným odborníkem na problematiku chudoby a bezdomovectví. Občanskou statečnost prokazoval průběžně, často musel čelit nepřátelským náladám, např. při převozu uprchlíků z Prahy k provizornímu ubytování do Jablonečku u Mimoně, kde místní obyvatelstvo zahradilo příjezdovou komunikaci barikádou. Stal se nepřítelem populistických politiků, kteří slibovali “vyčistit ulice od bezdomovců“. Dlouholetou vytrvalou prací se zasloužil nejen o současný rozsah činnosti a služeb Naděje, ale o celkový rozvoj sociálních a zdravotně sociálních služeb v České republice a v neposlední řadě o lepší vztah veřejnosti k lidem v nouzi vůbec. Cena Františka Kriegla je udělována od roku 1987. Vyhlašována je každoročně 10. dubna, kdy se narodil František Kriegel. Od roku 1990 je cena udělována za občanskou statečnost projevenou bez ohledu na osobní prospěch a možná rizika. Oceňováni jsou jedinci, kteří riskují vlastní postavení, kariéru a často i život, aby prosadili názory a cíle, jež odpovídají humanistickým ideálům, demokracii a lidským právům a jež oni považují za správné. MUDr. František Kriegel byl jedním z nejvýznamnějších politiků pražského jara 1968 a jediným z československých politiků, kdo po odvlečení do Moskvy odmítl v Kremlu podepsat moskevský diktát. Cena, která je spojena s finanční odměnou, bude slavnostně předána v květnu v Trmalově vile v Praze 10. Porota: Jan Dus, Martin Groman, Jana Horváthová, Miloš Rejchrt (předseda poroty), Břetislav Rychlík, Jiřina Šiklová, Jaroslav Veis Dosavadní laureáti: Vladimír Kadlec (1987), Jaroslav Šabata (1988), Jan Dus a Josef Zvěřina (1989), Miroslav Jasinski (1990), Peter Mariánek (1991), Petr Pithart (1992), Igor Blaževič a Jaroslav Štětina (1992), Milena Hübschmannová (1994), Vlado Čech, Karel Kryl a Josef Vavroušek - in memoriam (1995–1996), František Stíbal (1997), Kumar Vishwanathan (1998), Václav Trojan (1999), Jakub Polák (2000), Stanislav Milota a Miloš Rejchrt (2001), Miroslav Opatřil (2002), František Lízna a Tomáš Vlasák (2003), Petra Procházková (2004), Mária Machnig (2005), Yekta Uzunoglu (2006), Ondřej Cakl (2007), Jiří Voráč (2008), Jakub Štěrbík a Stanislav Vodička (2009), Alena Dernerová (2010), Libor Michálek (2011), Vladimíra Dvořáková (2012), Matěj Hollan (2013), Božena Fuková a Miroslava Pošvářová (2014), Činoherák Ústí, spolek (2015), sociální centrum Klinika (2016), Radek Banga (2017). foto: Miloš Rejchrt, předseda poroty, Ilja Hradecký a Jiřina Šiklová - předsedkyně správní rady nadace
Jdu na to