ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Cena Václava Havla 2017 má tři finalisty


V úterý 29. srpna 2017 oznámena jména trojice finalistů mezinárodní Ceny Václava Havla za lidská práva za rok 2017, kterou uděluje Rada Evropy ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77.

Murat Arslan (1974) po absolvování právnické fakulty Univerzity v Istanbulu v roce 1991 pokračoval ve studiu na právnické fakultě Univerzity Kinkkale. V letech 2001–2006 pracoval jako zprostředkovatel auditu. V roce 2006 byl jmenován jako soudce zpravodaj u Ústavního soudu. Po celou svou kariéru byl Murat Arslan významným propagátorem lidských práv a zejména práv vyjádřených v článku 5 a 6 EHCR. Poté bojoval za nezávislou justici, vládu zákona a spravedlivé rozdělení moci. Hrál vůdčí roli při vzniku nezávislého Sdružení soudců a státních zástupců (YARSAV), v roce 2011 byl zvolen jeho prezidentem a tuto funkci vykonával po tři volební období. Stal se výrazným kritickým korektivem tureckého ministerstva spravedlnosti. Maďarský Helsinský výbor (HHC) je nevládní organizací zabývající obhajobou lidských práv. Během 26 let své existence měl Výbor významný dopad na domácí i mezinárodni dění, neboť poskytl zdarma právní pomoc více jak 28 tisícům lidí v nouzi a vysvětloval odvážně a nekompromisně lidská práva, aniž by se vyhýbal jejich „nepopulárním“ aspektům. Rovněž prováděl průkopnický výzkum a podporoval inovativní rozvoj znalostí k účinné obraně lidských práv i mimo Maďarsko. S pouhými 25 zaměstnanci má HHC dopad srovnatelný s mnohem většími a lépe financovanými neziskovými organizacemi. HHS je od roku 1998 jediný subjekt, který v Maďarsku poskytuje zdarma právní pomoc žadatelům o azyl, uprchlíkům a osobám bez právního statutu. Po rozsáhlém útoku na azylové instituce, v demokratické Evropě bezprecedentním, je HHS jediným veřejným hlasem, který pravidelně veřejně odsuzuje porušování lidských práv na věcném a důvěryhodném odborném základě. Vynaložil obrovské úsilí na to, aby zastavil politicky motivovaný rozpad maďarského azylového systému, zredukoval související lidské utrpení a trvale a nestranně informoval mezinárodní společenství. Georg Sporschill (1946) se stal členem řádu Jezuitů ve věku 30 let. Za svého pobytu ve Vídni založil a podílel se na činnosti mnoha mládežnických skupin, vedl kampaně za bezdomovce – adolescenty odsouzené za užívání drog a založil mládežnický domov Caritas a tři další domovy pro bezdomovce. Vyslal autobus nazvaný Canisibus s nákladem polévky pro bezdomovce a otevřel bar nazvaný Inigo, kde dal nezaměstnaným možnost pracovat a získat sebedůvěru. V roce 1991 se přestěhoval do ulic Bukurešti, kde s Ruth Zenkertovou založili sociální projekty pod názvem Concordia a zachránili tisíce dětí před nebezpečím ulice. Postavil komunitní centra, školy a domovy pro děti a mládež. Pak jej osud zanesl do Republiky Moldova, kde pracoval se sirotky a zanedbanými dětmi, staral se i o starší lidi a založil síť sociálních center a polévkové kuchyně. V roce 2008 začal pracovat s dětmi, mládeží a rodinami v Bulharsku. MEZINÁRODNÍ KOMISE CENY VÁCLAVA HAVLA ZA LIDSKÁ PRÁVA Mezinárodní komisi Ceny Václava Havla za lidská práva, která dnes zasedala v Praze, předsedá sir Roger Gale – víceprezident Parlamentního shromáždění rady Evropy –, členy jsou Martin Bojar, profesor neurologie UK v Praze, Nuala Mole, právnička, zakladatelka AIRE Centre, Marek Antoni Nowicki, právník zaměřený na lidská práva, vedoucí komise Spojených národů pro lidská práva v Kosovu a Martin Palouš, člen správní rady Knihovny Václava Havla a Christos Pourgourides, bývalý člen Sněmovny reprezentantů Republiky Kypr, bývalý předseda výboru pro právní záležitosti a lidská práva. OZNÁMENÍ LAUREÁTA CENY Slavnostní oznámení laureáta Ceny pro rok 2017 a její předání proběhne v rámci podzimní Valné schůze Parlamentního shromáždění RE ve Štrasburku, která se uskuteční v pondělí 9. října 2017. KONFERENCE K POCTĚ LAUREÁTA Knihovna Václava Havla uspořádá v Praze na počest laureáta mezinárodní konferenci. Konference Jakou cenu mají lidská práva? / What Price Human Rights? se uskuteční ve středu 11. října 2017 v Praze. Bližší informace ke konferenci budou průběžně zveřejňovány na stránkách Knihovny Václava Havla: www.vaclavhavel-library.org CENA VÁCLAVA HAVLA ZA LIDSKÁ PRÁVA Cena Václava Havla za lidská práva vyzdvihuje mimořádný počin v oblasti ochrany lidských práv v Evropě i mimo ni. Cena je udělována každoročně Parlamentním shromážděním Rady Evropy v partnerství s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77 a je spojená s odměnou ve výši 60 000 Euro.
Jdu na to