ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Bankou bez bariér 2019 je Česká spořitelna


Již podesáté ocenilo Konto Bariéry nejlepší banku v kategorii „Banka bez bariér“. Ocenění získala Česká spořitelna. Cena se předávala v rámci ocenění domácích finančních institucí Banka roku 2019. Hodnotitely kategorie byli, stejně jako v předchozích ročnících, lidé s handicapem – vozíčkáři a lidé se sluchovým postižením.

Na dalších místech se umístila Československá obchodní banka a Komerční banka. Čtrnáct vozíčkářů a osm lidí se sluchovým postižením hodnotilo bezbariérovost devíti největších bank s celorepublikovou působností. Zaměřili se přitom na bezbariérovost, ochotu personálu a obsluhu účtu.

Vozíčkáři se nejčastěji potýkají s fyzickými bariérami, jako je absence vyhrazeného parkoviště, schody, absence automatických dveří apod. Neslyšícím se do cesty staví hlavně bariéry komunikační. Na pobočkách často nejsou k dispozici žádné kompenzační pomůcky usnadňující sluchově postiženým komunikaci, například online přepis. Hodnotitelé také upozorňovali na hluk a absenci soukromých zón, což v případě nedoslýchavých klientů může značně komplikovat porozumění. Vozíčkáři i neslyšící ale oceňovali snahu zaměstnanců bank maximálně vyjít klientům vstříc, pouze výjimečně se setkávali s neochotným personálem.

„Bezbariérovost českých bank se každým rokem zlepšuje. Stále se ale najdou místa, kde jsou rezervy. Pro vozíčkáře představuje problém například bankomat oddělený schůdkem, dveře, které se neotevírají automaticky, velká vzdálenost vyhrazeného parkoviště, případně zastávky MHD, od pobočky. Potěšitelné je, že některé banky začínají více využívat možnosti moderních technologií. Například online přepis rozhovoru pro neslyšící. Neslyšící se tak nemusí spoléhat jen na pero a papír. Ruční přepis totiž komunikaci značně prodlužuje a navíc jsou při něm opomíjeny důležité detaily,“ vysvětluje Božena Jirků, ředitelka Konta Bariéry.

Výsledky byly vyhlášeny na slavnostním večeru 26. listopadu 2019.

na fotografii: Tomáš Salomon, Česká spořitelna, Petra Seberová, Konto Bariéry.
foto: Jan Branč

Fotogalerie

Jdu na to