Menu
Nadace Charty 77 byla založena ve Stockholmu koncem roku 1978 Františkem Janouchem, který byl tehdejšími mluvčími Charty 77 pověřen, aby převzal švédskou kulturní cenu Monismanien, udělenou hnutí Charty 77 a přednesl jejich poděkovaní. V souvislosti s převzetím této ceny založil František Janouch postžirový účet, který nazval Nadace Charty 77. Využil publicitu, kterou vyvolalo udělení této ceny, k výzvě, aby švédská veřejnost začala finančně podporovat pronásledované československé chartisty. Tato výzva byla velmi úspěšná. Františka Janoucha to inspirovalo k tomu, že koncem května 1979 požádal několik významných švédských a zahraničních osobností, aby svým jménem tuto iniciativu zaštítily. Mezi oslovenými osobnostmi byl spisovatel Arthur Miller, Per Wästberg (předseda mezinárodního PEN klubu), profesor Giacomo Morpurgo z Janova, Lars Persson (šéfredaktor největších švédských novin Expressen), Kenne Fant (ředitel švédského filmového průmyslu), Petr Larsson (organizační tajemník levicové organizace Folket i Bild) a Jaroslav Hutka z Rotterdamu. Předsedou první Správní rady Nadace Charty 77 se stal František Janouch, který od této doby Nadaci Charty 77 vede.
 
Nadace původně podporovala disidentské aktivity Charty 77, financována byla výlučně dary zahraničních dárců. Dnes působí v Česku jako nezisková organizace s celorepublikovou působností. Poskytuje nadační příspěvky oprávněným žadatelům především v sociální a zdravotní oblasti, zabývá se ochranou lidských práv lidí se zdravotním postižením, uděluje ceny, které byly založeny ještě za hranicemi, ve Švédsku.
 
Po sametové revoluci 1989 byla činnost Nadace ještě v prosinci 1989 přenesena do Prahy, registrována byla v únoru 1990. V té době vznikly její regionální výbory v Praze, Brně a Bratislavě. Po rozdělení Československa se rozdělila i Nadace na českou Nadaci Charty 77 a slovenskou Nadáciu Charty 77.
 
Činnost Nadace
Nadace Charty 77 byla v době svého působení ve Stockholmu základnou humanitárních podpor a sponzorem řady kulturně-společenských aktivit v tehdejším Československu. Kromě toho byla i iniciátorkou řady vlastních projektů.
Na podporu československé literatury založila Cenu Toma Stopparda a Cenu Jaroslava Seiferta. Za občanskou statečnost je udělována Cena Františka Kriegla. Tyto ceny si získaly velkou prestiž a nadace pokračuje v jejich udělování i v současné době. V roce 1996 založila nadace v Praze na počest tragicky zesnulého ekologa a bývalého ministra životního prostředí Cenu Josefa Vavrouška a do roku 2013 ji udělovala společně s nadací Partnerství, které poté pořádání ceny předala. 
 
Prvním zdravotnickým projektem Nadace Charty 77 bylo Konto Míša. Prostřednictvím unikátní veřejné sbírky získala nadace více než 100 miliónů korun na zakoupení Leksellova gama nože, unikátního přístroje na nekrvavé operace mozku. Ten byl instalován v Nemocnici Na Homolce v říjnu 1992. Výsledkem projektu bylo vybudování 17 let fungujícího pracoviště Leksellova gama nože na klinice stereotaktické neurochirurgie v Nemocnici Na Homolce v Praze. Kvalita pracoviště nemá obdoby ve střední a východní Evropě a v celosvětovém měřítku dosahuje nejlepších výsledků. Konto MÍŠA nám otevřelo cestu k odborníkům ze zdravotnictví a na základě jejich výzvy jsme organizovali v letech 2000 – 2004 projekt Ostrovy života. Byl zaměřen na získání finančních prostředků na nákup přístrojů, které zachraňují životy dětí na jednotkách intenzivní péče (tzv. „ostrovů života“) ve špičkových pracovištích fakultních nemocnic v celé republice. Poprvé jsme v České republice využili principu finančních příspěvků na charitativní projekt z prodeje především rychloobrátkového zboží. Zapojily se firmy Danone, Opava LU, Procter&Gamble, Vitana a Pepsi Cola. Dalším projektem z této oblasti jsou Norské fondy. Nadace získala z Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru/Norska dotaci přes tři čtvrtě milionu eur. Dvanácti neonatologickým pracovištím ve fakultních nemocnicích v celé republice jsme pořídili špičkové inkubátory s příslušenstvím, které snižují dětskou úmrtnost u nedonošených dětí. Nejmladším zdravotnickým projektem byl Iuventus medica, jehož cílem byla podpora povinného předatestačního vzdělávání mladých lékařů, kterých je nyní v ČR asi 5 tisíc. Projekt je v současnosti pozastaven. 
 
V oblasti kultury a umění organizuje nadace projekt Dům čtyř múz. Spolu s nadací Život umělce a Agenturou Schok se snaží o uskutečnění projektu domu aktivního stáří pro umělce, kterým jejich věk, nemoc či nouze brání v provozování povolání a nebo žijí ve stáří zcela na okraji zájmu společnosti. 
 
V březnu 2013 byl podpisem dohody zástupců organizací, které ji společně udělují, stvrzen vznik mezinárodní Ceny Václava Havla za lidská práva. Dokument podepsali Marta Smolíková za Knihovnu Václava Havla, prof. František Janouch za Nadaci Charty 77 a předseda Parlamentního shromáždění Rady Evropy Jean-Claude Mignon.
Cena Václava Havla nahrazuje cenu lidských práv Parlamentního shromáždění Rady Evropy, která byla vytvořena v roce 2007 a dosud byla udělována každý druhý rok; v roce 2011 ji tak získala ruská nevládní organizace Výbor proti mučení. Svým významem má být srovnatelná např. se Sacharovovou cenou udělovanou Evropským parlamentem za obranu lidských práv, demokracie a svobody myšlení.
Každoročně v říjnu Cenu Václava Havla získají jednotlivci či nevládní instituce za mimořádný přínos k ochraně lidských práv. 

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více