Menu
Hlavní stránka / Projekty / Zaměstnavatel bez bariér

Zaměstnavatel bez bariér

Součástí soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku 2016 - výročních cen Klubu zaměstnavatelů - je letos pojedenácté speciální kategorie Zaměstnavatel bez bariér. Ta je určená firmám zaměstnávajícím (i) lidi s postižením. Garantem této kategorie je Konto Bariéry.

Vítězem kategorie Zaměstnavatel bez bariér pro rok 2016  se stala neratovická nezisková organizace „Pojďte dál“.  Přihlásilo se celkem 23 komerčních společností, sociálních firem a neziskových organizací.


Organizace „Pojďte dál“ zaujala porotu především svým širokým záběrem a promyšlenou koncepcí. Doká  že zapojit handicapované nejen do pracovního života, ale také do sportovních, společenských a vzdělávacích aktivit. Organizace provozuje cukrárnu a výrobnu cukrářských výrobků, kde zaměstnává především osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Vedle toho se věnuje volnočasovým a sportovním aktivitám. 

zamestnavatel-bez-barier_005-(1).jpg

Cílem je najít a ocenit zaměstnavatele, kteří na otevřeném trhu práce vytvářejí pro lidi se zdravotním postižením rovné pracovní podmínky, a zpětně pak na tyto firmy „upozornit“ handicapované hledající práci.

Kategorii, která hodnotí ochotu firmy zaměstnat člověka s postižením, vnímáme stále jako velmi potřebnou. Z mnoha let zkušeností víme, že ani vzdělaní a dobře kvalifikovaní mladí lidé se zdravotním handicapem nemají na pracovním trhu snadnou pozici. Přitom dobré zaměstnání potřebují jako zdroj příjmů, ale především ke zvednutí vlastního sebevědomí a potvrzení schopností.Dotazník do kategorie
Zaměstnavatel bez bariér 2016

 

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

  • Platebním příkazem

    • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
    • Variabilní symbol: 9
    • Konstantní symbol: 0558
    Více
  • Dárcovské SMS

    • Jednorázově DMS ve tvaru
      DMS KONTOBARIERY
    • Roční podpora DMS ve tvaru
      DMS ROK KONTOBARIERY
      Pošlete na číslo 87777
    Více
  • Další způsoby

    • Online platební branou
    • Online platbou přes mobil
    • Online platební kartou
    • Zakoupením dárku
    Více