Menu
Hlavní stránka / Projekty / Stipendium Bariéry / Stáže a stínování manažerů bez bariér

Stáže a stínování manažerů bez bariér

Stáže a stínování manažerů bez bariér je projekt Konta BARIÉRY a Poštovní spořitelny. Projekt chce pomoci studentům a absolventům se zdravotním postižením nastartovat profesní kariéru prostřednictvím praxe získané u některé z vhodných firem vzhledem k jejich vy/studovanému oboru.

Projekt jsme spustili v lednu 2011 a v prvním roce fungování se zapojilo 23 mladých lidí se zdravotním postižením. Patnáct z nich se zúčastnilo pracovní stáže u celkem 13 zaměstnavatelů, jedna žadatelka o stáž byla přímo zaměstnána.

Podívejte se, jak to šlo našim stážistům u zaměstnavatelů jako je Microsoft, Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Letiště Praha.

  
Cílem projektu je:
• umožnit mladým lidem s postižením získat praktickou zkušenost u konkrétního zaměstnavatele, získat důvěru ve své schopnosti a získat lepší přehled o tom, jak to funguje v zaměstnání
• motivovat studenty k hledání zaměstnání po ukončení studií
• zaměstnavatelům poskytnout příležitost zaměstnat člověka s handicapem „na nečisto“
• motivovat zaměstnavatele k poskytování více pracovních příležitostí lidem se zdravotním postižením
• Přesvědčit obě strany, že to jde!

Pro koho je projekt určen?
Pro studenty se zdravotním postižením, kteří jsou:

• studenty posledního ročníku středních škol
• studenty vysokých škol ve všech ročnících
• absolventi středních a vysokých škol (nejdéle 5 roky po ukončení studií)

Jak projekt bude probíhat?
• Podání přihlášky (uzávěrka přihlášek 19.10.2012)
• Výběrové řízení
• Vyhlášení výsledků
• Stáž
• Vyhodnocení stáže – zpětná vazba stážistů a zaměstnavatelů

Jak vše probíhá u zaměstnavatele?
• Zaměstnavatel bude vstupovat do výběru stážisty
• Stáž bude připravena zaměstnavatelem na míru dle jeho potřeb
 • seznámení s organizací
 • konkrétní úkol vykonaný samostatně nebo v týmu
 • případně stínování konkrétní osoby nebo týmu atp.
• Stáž bude trvat 1-2 měsíce – upravené na míru, dle dohody zaměstnavatele a stážisty

Předpokládaný harmonogram projektu
do – 19.10.2012
 - příjem přihlášek studentů
• říjen / prosinec 2012 
- vyhodnocení přihlášek se zaměstnavateli a vyhlášení výsledků
- a pracovní diagnostika studentů
• Prosinec / únor 2012
- stáže
• Únor – duben 2011
- v případě nevyčerpání zdrojů další kolo výběru stážistů


Proč se přihlásit na stáž?
Získáte:
• praktickou zkušenost u konkrétního zaměstnavatele
• možnost vyzkoušet si pracovat pro zajímavou firmu a zapojit se do některého z jejich projektů
• možnost ucházet se v budoucnu u hostitelské firmy o zaměstnání
• zpětnou vazbu od zaměstnavatele, dozvíte se, co děláte dobře a kde na sobě můžete ještě zapracovat
• možnost projít testem pracovní diagnostiky a zjistit, jaké povolání je pro vás vhodné, jaké máte silné stránky a co vše můžete budoucímu zaměstnavateli nabídnout
• finanční odměnu a další příspěvky po celou dobu trvání stáže (asistent, ubytování, strava, doprava)


POŽADAVKY STÁŽISTY

Společnosti, se kterými aktuálně vyjednáváme pozice na stáž (bude průběžně aktualizováno):
• Fortuna a.s. sázková kancelář
• Letiště Praha
• Komerční banka
• Microsoft
• Český rozhlas
• Dialogus o.p.s.
• Nadace Charty 77
• Časopis Euro
• Wood and Company
• T-mobile
• Telefonica Česká republika
• Česká spořitelna
• Ogilvy
• Národní Knihovna
• Úřad vlády
• Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu
a mnoho dalších (najdeme vám firmu dle vašeho studijního oboru, případně si zaměstnavatele můžete najít sami)
 
Pro více dotazů nás kontaktujte na bronislava.krausova@bariery.cz nebo na tel. 224 214 452, mobil 602 364 583.

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY
  • Roční podpora DMS ve tvaru
   DMS ROK KONTOBARIERY
   Pošlete na číslo 87777
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více