Menu
Hlavní stránka / Projekty / Stipendium Bariéry

Stipendium Bariéry

V roce 2000 byl Kontem Bariéry zřízen fond Stipendium Bariéry, který je určen pro středoškoláky a vysokoškoláky z řad těžce zdravotně handicapovaných studentů. Středoškolákům (od druhého ročníku studia) a vysokoškolákům je vyplácen měsíční příspěvek ve výši 1000 až 4000 korun na jejich konto. Tento příspěvek není podmíněn studijními výsledky, ale je chápán jako sociální podpora, která pomáhá hradit část nákladů spojených se studiem.

Rada Konta Bariéry projednávala příhlášky do programu Stipendium Bariéry na zasedání 10. září. Rozhodla o podpoře 72 stipendistů pro školní či akademický rok rok 2014/2015.
Konto Bariéry tak podporuje 55 vysokoškoláků, 4 studenty vyšších odborných škol, 11 středoškoláků. Výjimku tvoří jeden student postgraduálního studia pedagogického minima a jedno speciální stipendium pro nadanou žákyni posledního ročníku základní školy.
Stipendium pomohlo odmaturovat ve školním roce 2013/2014 sedmi handicapovaným studentům SŠ a gymnázií, tři studenti ukončili vysokoškolské studium a jedna studentka konzervatoř ve Florencii.

Přílohy   |   Přihláška   |   

Kontaktní adresa:
Nadace Charty 77 – Konto Bariéry
Melantrichova 5
110 00 Praha 1
tel. 224 214 452, 224 230 216, fax 224 213 647
e-mail: marie.svobodova@bariery.cz 


 

Podmínky pro účast ve výběrovém řízení ve školním roce 2014 / 2015

 1. motivační dopis a stručný strukturovaný životopis (Vzor CV)
 2. vyplněná přihláška, která je ke stažení zde
 3. kopie aktuální lékařské zprávy o zdravotním stavu žadatele (zpráva obsahuje diagnózu žadatele, je nejvýše rok stará, je od ošetřujícího nebo jakéhokoli odborného lékaře) 
 4. oboustranná kopie občanského průkazu
 5. oboustranná kopie průkazu ZTP/P nebo ZTP
 6. potvrzení studijního oddělení, že žadatel je studentem školy. Potvrzení školy, že student byl přijat ke studiu v roce 2014/2015 nebo absolvoval  x-tý ročník 2013/2014 příslušné školy –lze získat i o prázdninách
 7. osobní prohlášení o sociálních a majetkových poměrech rodiny žadatele v loňském roce. Typ nemovitosti, ve které rodina žije, vlastní-li auto či další movitý a nemovitý majetek. 
 8. čestné prohlášení o tom, že žadatel nepobírá jiné stipendium a nemá jiný zdroj příjmů, než je uvedeno v této přihlášce 
 9. čestné prohlášení o výši příjmů (formulář ke stažení). V případě, že žadatel žije ve společné domácnosti, posuzuje se celková situace žadatele i rodiny. 

Vážená nadace - Konto BARIÉRY,

Tímto bych Vám chtěla vyjádřit svůj dík za Vaši stálou pomoc, která trvá celé mé studium a naše rodina se na ni může spolehnout. Je příjemné vědět, že Vás někdo ve vašich snech podpoří a jsem ráda, že vaše organizace nám Všem potřebným pomáhá naplnit život radostí a optimismem, že ne všechno a všichni jsou tak špatní. Dnes s radostí nastupuji již do čtvrtého semestru studia práv na Právnické fakultě UK a to i dík Vaší velké pomoci. Dík Vám si mohu plnit svůj sen z dětství a to být člověkem nápomocným těm, kteří to potřebují. Stadium zatím zvládám bez obtíží letošní, mé třetí zkouškové na PrF UK jsem zvládla dokonce vše na první pokus a bez horší známky než je dvojka. Studium mně velmi naplňuje a jsem ráda, že dík Vaší finanční pomoci studium naše rodina zvládne uhradit. Pokud se nic po finanční či zdravotní stránce nic nepokazí, vím jistě, že studium na právnické fakultě dokončím.
Vždy pro mě bylo a stále je noční můrou, že by mě mé onemocnění uvěznilo doma na sociálních dávkách. Jsem velmi cílevědomá dívka a jednou chci být nápomocná potřebným lidem. Vím, co obnáší život člověka, který má nějaký problém, a proto chci jednou těmto lidem usnadnit už tak složitý život. Myslím, že zkušenosti z mého osobního života mi velmi pomohou vcítit se do situace potřebných. Vím, že nemohu měnit svět, ale doufám, že studium mi jednou umožní nalézt se na takové pracovní pozici, ze které budu moci alespoň nějak zasáhnout a pomoci.

Inka Dvořáková


Ladislav L. 


Příběh pana Ladislava, který je od roku 2009 jedním ze stipendistů Konta BARIÉRY, je zajímavý a věříme, že nejenom pro mnohé lidi s handicapem i motivující a inspirativní. Ladislav, vyučený truhlář, ochrnul po vážné autonehodě. Když dokončil dlouhou rehabilitaci, rozhodl se svůj život změnit. Po studiu na střední škole zakončeném maturitou se vrhl na studium práv na Masarykově univerzitě v Brně. A to s podporou Stipendiua Bariéry.  
Ladislav vysvětluje, jak znovu začal chodit do školy: "Před časem jsem tak brousil kolem sídliště a po naší ulici. A potkal jsem známého. Dlouho jsme se neviděli, a tak jsme dali řeč. Došlo i na to, co kdo dělá. Zeptal se: „Ty jsi pořád na netu nebo mastíš nějaké hry, co???“ Já odpověděl: „Kdepak, kamaráde, studuju, nemám čas na hry.“ A on na to překvapeně: „Škola? Ty vole, na co škola???“ Vysvětlil jsem mu, že rukama už se živit asi nebudu, tak musím zapřáhnout makovici čili hlavu. Ještě chvíli jsme plkali a potom šel každý svou cestou.

Více

Aneta Z.
 

Dobrý den,
chtěla bych poslat poděkování celé vaší nadaci za poskytnutí příspěvku na studium, opravdu mne to velmi potěšilo, překvapilo až dohnalo k slzám, že ještě existují lidé, kteří dokáží pomoci, šíří v téhle době trochu toho velmi potřebného štěstí a radosti. Moc to ulehčí rodině, a i já se cítím pohodověji.
Ještě jednou moc děkuji, přeji Vám spoustu dalších snad taky tahle šťastnějších lidí a ať vše funguje co nejlépe.
S přáním krásných dní :)
Aneta


Aneta studuje 3. ročník Česko-anglického gymnázia v Českých Budějovicích. Plynně mluví anglicky a německy. Je téměř slepá a barvoslepá, jejím velkým koníčkem je fotografování detailů. Stipendium rodině dost ulehčí, Anety bratr Adam je autista a maminka se tak o něj doma stará. Po dokončení gymnázia by Aneta chtěla pokračovat na vysoké škole studiem zdravotně-sociální fakulty. 


Lucka B.:

Mám DMO, což mě vždy omezovalo ve sportu, v každodenních úkonech, v tom, co je pro mé vrstevníky samozřejmostí. Neměli jsme dost peněz na speciální sporty pro handicapované, ani na výběr přesně takové školy, jakou bych chtěla.
Díky Stipendiu Bariéry můžu studovat v Praze a bydlet na internátu, není teď pro mě problém pořídit si všechny pomůcky do školy. Dokonce jsme se školou byli v Janských Lázních, kde jsem poprvé v životě jezdila na monoski! Těším se další studium, po maturitě mám v plánu vysokou školu.
Na závěr chci poděkovat za poskytnuté stipendium, které mě obohacuje nejen finačně, ale i vědomím, že někde jsou lidé, kteří jsou ochotni mi pomáhat. Děkuji!!!

Kristýna M.:

Předem bych chtěla poděkovat za vyplácení stipendia, které mi umožňuje studovat gymnázium. Navíc jsem nadšená, že se mi zdárně podařilo zvládnout gymnázium pro slyšící, ačkoliv jsem nedoslýchavá. Jsem důkazem toho, že když člověk chce, že skoro všechno zvládne. Je to pro mě zkušenost k nezaplacení, doufám, že po této zkušenosti bude vysoká škola "procházkou růžovým sadem". S výsledky jsem spokojená, i když některé známky mohly být lepší, ale třeba v anglické nebo německé konverzaci jsem dost handicapovaná. Učitelé i spolužáci mi ale hodně vycházeli vstříc.
Jsem letošní maturantka, 1. pololetí tedy bylo velmi náročné, nikdo přesně neví, co nás čeká u státní a školní maturity. Už mám ale podané přihlášky na vysokou školu, doufám, že to všechno vyjde. A ještě jednou děkuji za podporu, moc si jí vážím!

 

 


                


 

O poslání programu Stipendium BARIÉRY

Program Stipendium BARIÉRY nám jednoduše dělá radost. Naši stipendisté jsou různí - někteří jsou smutní, někteří se zase upřímně smějí i sami sobě, pozorujíce vše z dobromyslného nadhledu. Od zdravých lidí se liší tím, že nějaké součástky jejich těla nefungují tak, jak mají, z čehož se může stát podstatný rozdíl, avšak tito lidé dělají vše pro to, aby tato odlišnost byla podružná. Oč menší jsou možnosti těla, o to rozvinutější může být nějaká dílčí schopnost, duše a mysl.

Kdo zná naše stipendisty, ví, že jsou to normální, ovšem často výjimeční lidé, jejichž přístup k životu je inspirativní. V posudcích a doporučeních od jejich učitelů, lektorů a profesorů čteme opakující se přívlastky jako pracovitý, svědomitá, příkladný svou odhodlaností a vitalitou atd. Nejde o falešná slova útěchy ani o šablony ve Wordu, nýbrž upřímné formulace lidí, kteří s nimi pracovali. Jejich studenti si je získali tím, že se dokázali vnitřně smířit s tvrdostí osudu, překonat jeho rány, neutralizovat jejich trvalé negativní účinky a pustit se do náročných kariér, od nichž si slibují úspěch, začlenění do společnosti a důstojnost, a to důstojnost nejen obecně lidskou, nýbrž i takovou, která by byla navíc dílem osobních schopností a výkonů.

Někdo studuje z praktických důvodů neboli proto, aby si usnadnil nalezení budoucího uplatnění, vydělal peníze na svoje živobytí, ručil sám za sebe a nebyl závislý na druhých. Další ukazují, že za zdravými lidmi nikterak nezaostávají, a uplatňují své dovednosti v kreativních, humanitních, technických nebo přírodovědeckých oborech. Část stipendistů se věnuje činnostem, jejichž náplní je pomoc podobně postiženým lidem. Jedná se o speciální pedagogiku, rehabilitační cvičení nebo znakovou řeč.

Jmenujme namátkou dva studenty z řady těch, kteří vynakládají darované prostředky na osobní růst a rozvoj a vrací je s úroky v hodnotách jiného řádu. Lucie P. z Davle je neslyšící a studuje šestým rokem na Filosofické fakultě UK obor Čeština v komunikaci neslyšících. Za státnici s vyznamenáním obdržela bakalářský diplom a v současnosti pokračuje v magisterském studiu. Své studium v Praze proložila jedním semestrem v Anglii v Centre for Deaf Studies na University of Bristol. Kromě školy se věnuje vedení skautského oddílu pro děti s postižením sluchu, přispívá do Časopisu České unie neslyšících a překládá z češtiny do znakového jazyka a naopak. Obojí dobře ovládá a může tak vydatně přispět k vytváření vazeb mezi neslyšící menšinou a slyšící společností. Radek M. z Prahy je odmala na vozíku. Po absolvování gymnázia v roce 1998 byl přijat na Pedagogickou fakultu UK ke studiu učitelství pro II. stupeň ZŠ a SŠ (obor dějepis a občanská výchova), které úspěšně dokončil letos v únoru. V současné době vyučuje historii a základy společenských věd na středních školách, v Jedličkově ústavu v Praze a na jedné základní škole. Vedle toho stíhá moderovat na Radiožurnálu pořad HandyCamping a hrát curling za SC JUS Praha.

Úsilí o seberealizaci a její naplňování vedou k usmíření a zapojení se do sítě vztahů. Ve starém Římě panovala jednoznačná shoda v tom, že život je totéž, co inter homine esse, to znamená "být mezi lidmi". Samotný a izolovaný člověk tedy žije v nesmyslu, tj. tak, jakoby ani nežil. Lidé, kteří nemohou normálně chodit, kteří nevidí nebo neslyší, byli svým postižením odříznuti od světa druhých. Svou odvahou, pílí, poctivostí a tvůrčími schopnostmi se postupně propracovali "nejen" do sítě lidskosti a soucitu, nýbrž i do sítě kvality, profesionálních výkonů a náležité odměny. Lze se domnívat, že tito lidé nestojí o soucit a sentiment, tj. falešný cit, s nimiž se jistě setkávají, nýbrž by byli rádi za přímost, rovný přístup a respekt. Projevuje se u nich nikoliv jen z nouze ctnost, nýbrž prostě ctnost. Pozorování jejich úsilí vyvolává vnitřní tiché potěšení.

 

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY
  • Roční podpora DMS ve tvaru
   DMS ROK KONTOBARIERY
   Pošlete na číslo 87777
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více