Menu
Hlavní stránka / Projekty / Stipendium Bariéry

Stipendium Bariéry

V roce 2000 byl Kontem Bariéry zřízen fond Stipendium Bariéry, který je určen pro středoškoláky a vysokoškoláky z řad těžce zdravotně handicapovaných studentů. Středoškolákům (od druhého ročníku studia) a vysokoškolákům je vyplácen měsíční příspěvek ve výši 1000 až 4000 korun na jejich konto. Tento příspěvek není podmíněn studijními výsledky, ale je chápán jako sociální podpora, která pomáhá hradit část nákladů spojených se studiem. Více

Rada Konta Bariéry vyhlásila výběrové řízení 17. ročníku Stipendia Bariéry pro akademický rok 2016/2017.
Přihlášku se všemi náležitostmi je možné zasílat do 10. 8. 2016. (Datum doručení do Konta Bariéry)

Podmínky pro účast ve výběrovém řízení pro akademický rok 2016/2017:
 • Vyplněná přihláška, která je ke stažení zde
 • Motivační dopis a stručný strukturovaný životopis (Vzor CV)
 • Kopie aktuální lékařské zprávy o zdravotním stavu žadatele (zpráva obsahuje diagnózu žadatele, je nejvýše rok stará, je od ošetřujícího nebo jakéhokoli odborného lékaře)
 • Oboustranná kopie občanského průkazu
 • Oboustranná kopie průkazu ZTP/P nebo ZTP
 • Potvrzení studijního oddělení, že žadatel je studentem školy. Potvrzení školy, že student byl přijat ke studiu v roce 2016/2017 nebo absolvoval  x-tý ročník 2015/2016 příslušné školy – lze získat i o prázdninách.
 • Osobní prohlášení o sociálních a majetkových poměrech rodiny žadatele v loňském roce. Typ nemovitosti, ve které rodina žije, vlastní-li auto či další movitý a nemovitý majetek.
 • Čestné prohlášení o výši příjmů (formulář ke stažení). V případě, že žadatel žije ve společné domácnosti, posuzuje se celková situace žadatele i rodiny. Součástí formuláře je i čestné prohlášení o tom, že žadatel nepobírá jiné stipendium a nemá jiný zdroj příjmů, než je uvedeno v této přihlášce.

Formuláře ke stažení:
Přihláška
Strukturovaný životopis
Čestné prohlášení o výši příjmů

Kontaktní adresa:
Magdalena Nováčková
Nadace Charty 77 – Konto Bariéry
Melantrichova 5
110 00 Praha 1
tel. 224 214 452, 224 230 216, fax 224 213 647
e-mail: magdalena.novackova@bariery.cz

Stipendisté Konta Bariéry posnídali v senátu
V úterý 22. září 2015 se v reprezentačních prostorách senátu sešli současní stipendisté Konta Bariéry, letošní absolventi i ti, kdo již dříve studia ukončili a úspěšně pracují. 

 
Úspěchy stipendistů se samozřejmě chlubíme
"Stipendium Konta Bariéry mě provázelo již od střední školy, umožnilo mi soustředit se na studia, přestěhovat se do Prahy a využít nepřeberných možností, které studium na Karlově univerzitě nabízí. Na oboru Historická sociologie se zajímám o teoretiky "Frankfurtské školy", nyní je v rámci programu Erasmus studuji přímo v místě jejich působiště."

S pozdravem Karel 


Například úspěšným zakončením magisterského studia pana Tomáše Kratochvíla na Metropolitní univerzitě Praha. Tomáš završil obor Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví. 
Gratulujeme!


 
  

Dobrý den, Touto zprávou bych Vám chtěl ze srdce poděkovat za Vaší finanční podporu a s radostí Vám oznamuji, že jsem úspěšně absolvoval maturitní zkoušku. Bez Vaší pomoci bych jistě nedosáhl na tuto možnost. Věřím, že díky této možnosti se mi otevřely dveře do lepší budoucnosti jak pracovní tak i osobní.
Mnohokrát děkuji. Přeji Vám mnoho takových spokojených studentů i nadále.
S pozdravem Libor H.


Skladba "našich" stipendistů je pestrá. Důkazem je například slečna Kateřina Cuřínová. Katka studuje obor keramická výroba na Střední škole Aloyse Klara.  Příspěvek od Konta Bariéry využívá na nákup učebních pomůcek, na dopravu do školy a hlavně na osobní asistenci. Bez ní se totiž neobejde především, když dochází na praxi. Jsme rádi, že i díky stipendiu od Konta Bariéry mohly vzniknout tyhle krásné věci.  Katka je aktivní úspěšná mladá žena, přesvědčte se v této reportáži http://bit.ly/1CU2vcF(v čase 9:15 - 11:15). 

      

Dobrý den moje milé Konto Bariéry,
s radostí Vám oznamuji, že jsem úspěšně dokončila vysokou školu a moje jméno zdobí titul Ing.
Každému člověku jsou dány do vínku určité schopnosti či nadání. To jsou vlastnosti vrozené. Na straně druhé stojí schopnosti získané, které člověk nabyde pouze studiem. Můj dědeček mi vždycky říkával: „Studuj, protože vzdělání je to, co ti nikdo v životě nemůže vzít“. Jsem hrdá na to, že jsem dokázala naplnit jeho slova.
Ale vzdělání bez práce je jenom půl cesty. Jsem ráda, že se mi podařilo během krátké doby po ukončení studia najít s Vaší pomocí zaměstnání, které je přizpůsobeno mému zdravotnímu stavu.
Když se podívám na studentská léta, která jsem prožila, uvědomuji si, že bez Vaší stipendijní podpory by vysoká škola byla pro mne jen pouhým snem……
Děkuji Vám za zázemí, které jste mi poskytli, protože díky němu se můj sen stal skutečností.
Přeji Vám všem, aby se i Vám splnily Vaše sny.

S velkým poděkováním
Vaše úspěšná stipendistka
K. V.


Vážená nadace - Konto Bariéry,

Tímto bych Vám chtěla vyjádřit svůj dík za Vaši stálou pomoc, která trvá celé mé studium a naše rodina se na ni může spolehnout. Je příjemné vědět, že Vás někdo ve vašich snech podpoří a jsem ráda, že vaše organizace nám Všem potřebným pomáhá naplnit život radostí a optimismem, že ne všechno a všichni jsou tak špatní. Dnes s radostí nastupuji již do čtvrtého semestru studia práv na Právnické fakultě UK a to i dík Vaší velké pomoci. Dík Vám si mohu plnit svůj sen z dětství a to být člověkem nápomocným těm, kteří to potřebují. Stadium zatím zvládám bez obtíží letošní, mé třetí zkouškové na PrF UK jsem zvládla dokonce vše na první pokus a bez horší známky než je dvojka. Studium mně velmi naplňuje a jsem ráda, že dík Vaší finanční pomoci studium naše rodina zvládne uhradit. Pokud se nic po finanční či zdravotní stránce nic nepokazí, vím jistě, že studium na právnické fakultě dokončím.
Vždy pro mě bylo a stále je noční můrou, že by mě mé onemocnění uvěznilo doma na sociálních dávkách. Jsem velmi cílevědomá dívka a jednou chci být nápomocná potřebným lidem. Vím, co obnáší život člověka, který má nějaký problém, a proto chci jednou těmto lidem usnadnit už tak složitý život. Myslím, že zkušenosti z mého osobního života mi velmi pomohou vcítit se do situace potřebných. Vím, že nemohu měnit svět, ale doufám, že studium mi jednou umožní nalézt se na takové pracovní pozici, ze které budu moci alespoň nějak zasáhnout a pomoci.
Inka D. 

Jmenuji se Doris a jsem nedoslýchavá studentka UK. Dlouho pro mě bylo studium spíše jen povinností, v poslední době, si čím dál více uvědomuju jak je to dobrý vklad do života a také mě začíná čím dál víc bavit. Vždycky jsem se ve studiu snažila maximálně držet krok s ostatními slyšící spolužáky a nechtěla jsem pro sebe žádné úlevy. Někdy to bylo těžké, ale troufám si říci, že se to vyplatilo. Tento přístup a houževnatost mi pomohla absolvovat gymnázium i bakalářský program na UK. V současné době studuji dva navazující magistry, pokud by to bylo trochu možné, ráda bych dokončila oba dva obory, i když je to pro mě hodně náročné. Ve studiu pro mě byly a jsou vždycky nejobtížnější český jazyk a cizí jazyky. Na výšce jsou to kromě cizího jazyka a české gramatiky přednášky vyučujících, kteří nemají příliš hlasitý a kvalitní přednes. V těchto oblastech se zřejmě nikdy nebudu moct vyrovnat úrovni slyšících studentů, ale přesto na tom pracuji. Během studia jsem musela nějaké překážky vždycky překonávat, ale na to jsem zvyklá a jsem si jistá, že překážky se nevyhýbají ani slyším studentům. Ve studiu mi velmi pomáhají někteří moji spolužáci, kteří mi v případě potřeby cokoliv zopakují nebo poskytnou výpisky. Velkou oporou je mi moje rodina. Také jsme velmi vděčná Kontu bariéry, jejichž podpora i stipendium mě motivují a umožňují mi se věnovat pouze škole. Zároveň to vnímám jako určitý závazek, takže své studium beru vážně a do budoucnosti uvažuji také o postgraduálním studiu. Uvidíme, co bude, každopádně jsem na to moc zvědavá. 
Doris F., UK FF a PřF, 1. ročník NMgr


Dovolte, abych se Vám představila. Jmenuji se Kateřina Cuřínová a jsem samostatná cílevědomá mladá slečna. Pro onemocnění dětskou mozkovou obrnou jsem odkázána na elektrický vozík, díky kterému se mohu sama pohybovat. V současné době studuji první ročník keramické výroby na střední škole Aloyse Klara v Praze. Jsem ráda, že mohu studovat tento obor, protože mě velice baví a naplňuje. Domnívám se, že by mi tento obor mohl otevřít cestu na pracovní trh. Kromě tohoto oboru mám vystudované obory obchodní škola dvouletá, obor v sociálních službách a v současné době studují obor keramická výroby. Do budoucna bych si chtěla udělat kurz ovládání počítače hlasem. (My voice, My dictate), aby se mi urychlila práce na počítači, tak, abych mohla pracovat například v kanceláři. Díky tomu, že jsem vystudovala tolik různorodých oborů, doufám, že bych mohla najít snadněji zaměstnání.  Škola mi přináší vzdělání, plno nových kontaktů a kamarádů. Úskalí pak vidím v nedostatku bezbariérových škol, i když například v Praze se situace v poslední době zlepšila. Jako další problém vidím nedostatečné financování škol pro asistenty pedagoga. Většina škol asistenta pedagoga nedostane, takže si student musí zajišťovat asistenta sám a to je obvykle částka okolo 100 Kč na hodinu. Kdo si to v dnešní době může dovolit? 
Kateřina Cuřínová, Střední škola Aloyse Klara, Praha

Jak mi mé studium změnilo život? Pokud bych měla tuto otázku zodpovědět do kompletně do detailů, obávám se, že by nám vznikla menší publikace – kniha cesty životem, paměti.  Stručnost psaného textu sice nepatří mezi moje silné stránky, ale jelikož jednou z mých životních snah a cílů je touha po neustálé práci na sobě a tříbení vlastních schopností, protrénuji si tuto „zdatnost“ právě u příležitosti tvorby tohoto dopisu, v němž se s Vámi chci podělit o jeden příběh:   V červnu roku 2006 na půdu Univerzity Hradec Králové vstoupila mladá dívka, aby vykonala přijímací zkoušku na bakalářský obor speciální pedagogiky. Tato mladá dívka si však vůbec nevěřila, nedovedla si představit, že by mohla v životě něco dokázat, důvěřovat ostatním lidem, obstát v pro ni zcela cizím světě univerzity a velkoměsta. Pravda byla vlastně taková, že kdyby ji k dalšímu studiu nepřiměla maminka, v žádném případě by se na přijímací zkoušku nerozjela, tolik se bála být šťastná. Uplynulo šest občas dost náročných, ale navždy nezapomenutelně báječných let. Nastal červen 2012 a v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové si s úsměvem, radostí, vděčností i dojetím přebírala svůj magisterský diplom ze speciální pedagogiky mladá, sebevědomá žena, která si ze studií odnášela kromě spousty zajímavých informací a nových znalostí i další cenné poklady – krásné, silné a neopakovatelné vzpomínky, které si ponese v srdci po celý život. A nyní tu máme březen 2014
a tato žena si studium a nové poznávání oblíbila natolik, že se již druhým rokem věnuje doktorandské přípravě na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na obor se netřeba ptát, zůstává věrná své oblíbené speciální pedagogice. Dostává se jí mnoho příležitostí k seberealizaci a dalšímu objevování a sebezdokonalování. Nic z toho by se ale nestalo, kdyby ta ustrašená dívka před osmi lety neučinila svůj první krok. Krok do neznáma. Krok k novému životu. Ano, správně, uhodli jste – aktérkou tohoto příběhu jsem opravdu já a je mi velkou ctí, že se zrovna s Vámi (týmem Konta Bariéry) mohu podělit o své pocity a část svého studentského bytí. Velký dík za toto vše patří také Vaší nadaci a je mi skutečným potěšením, že si přejete se mnou (námi studenty) mapovat naši cestu studiem. Co jen dodat závěrem? Opravdu bych přála každému člověku, aby pro něho bylo jeho studium i „srdeční záležitostí“, tak jako pro mne.
V Nové Pace,  24.3.2014, Kristýna Haklová

 
Studuji na Husitské teologické fakultě UK obor Husitská teologie-religionistika v navazujícím magisterském programu. Jsem tedy již bakalářem. Studium se mi daří jednak díky mému velkému zájmu o tento obor a jednak díky vstřícnosti většiny pedagogů, kteří jsou seznámeni s mou diagnózou, kterou je autismus. 
Větší problémy mi způsobovalo jen několik předmětů jako například pramenné jazyky (novozákonní řečtina a latina) a to zřejmě proto, že jsem schopen při studiu pouze doplňovat již nabyté vědomosti, nikoliv se věci učit úplně nově a od základu. Ovšem mnohem větší potíže mi činí neoficiální komunikace s okolím (zejména s některými studenty), kdy spolu probíráme různá aktuální témata. Nejsem schopen neubránit se silným emocím, jakmile jsem vystaven jejich názorům jako
je náchylnost k politickým utopiím, milenialismu, konspiračním teoriím nebo jako je pohled na demokracii jako na něco přežitého a vůbec podobnému rádoby nekonvenčnímu uvažování. Jsem nadšen z kvalitních přednášek i možnosti přístupu k dobré literatuře. Vědomosti se mi stále více propojují a prohlubují. Většina učitelů je nejen na vysoké vědecké, ale i morální úrovni.
J.M. , student  Husitské teologické fakulty UK obor Husitská teologie-religionistika

Výhody a nevýhody studia na VŠ
Pro mě je největším pozitivem studia setkávání se s lidmi mého věku, nalézání nových přátel, zážitků a zkušeností. Negativum vidím v překonávání bariér (architektonických), které nejsou však jen při studiu, ale i v běžném životě. Bez bariér by to však asi nešlo, i ony mě učí, a to hlavně jinému pohledu a novým zkušenostem.  Překážky jsou tady od toho, abychom je překonávaly. 
M.S. 


Zdravím všechny potencionální studenty VŠ,
mé jméno je Mirek a jsem studentem posledního ročníku pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, oboru anglický jazyk a informatika se zaměřením na vzdělávání.
V šestnácti letech jsem neopatrně šlápl, spadl z balkónu a od té doby brázdím tento svět na vozíku. Není to tak hrozné, jak se může zdát, zvláště pak když máte možnost studovat a zdokonalovat se v oblastech, které Vás zajímají. Já jsem to štěstí měl a to i díky Kontu Bariéry, které mě po celou dobu mého studia finančně podporovalo a díky Středisku Augustin při Univerzitě Hradec Králové (http://www.augustin-uhk.cz/o-projektu). Právě se nacházím na vrcholu mé studijní "kariéry" a mohu konstatovat, že studium bylo a je jednou z nejlepších věcí, které mě potkaly. Nejenže jsem se zdokonalil v informačních vědách a anglickém jazyce, ale hlavně pak na poli obecných lidských kvalit a to v disciplíně, morálce, slušném chování a odhodlání. Věřte mi, že to za to úsilí stálo a stojí!
Přeji Všem dostatek odhodlání k přihlášení se na VŠ i navzdory vašemu postižení a dostatek disciplíny k úspěšnému zakončení studia. 
Miroslav Šperk, student pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
 

                


 

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY
  • Roční podpora DMS ve tvaru
   DMS ROK KONTOBARIERY
   Pošlete na číslo 87777
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více