Menu

O projektu

Sport bez bariér je projektem Konta BARIÉRY, které sportovní činnost lidí s handicapem podporuje od počátku svého fungování. Podnětem ke vzniku speciálního projektu byl stále rostoucí počet žádostí o podporu volnočasových a sportovních aktivit lidí s postižením.
Projekt nabízí dárcům a filantropům možnost přispívat cíleně na sportování handicapovaných. Sport umožňuje lidem s postižením zažívat volnost a radost z pohybu. Významně pomáhá i k aktivnímu a pozitivnímu přístupu k životu.
Projekt Sport bez bariér zahrnuje čtyři na sebe navazující úrovně:
 • rehabilitace - propagace sportu a jeho zavádění v rehabilitačních ústavech
 • rekreační sport - sport pro volný čas; aktivity, které upevňují vazby mezi členy rodiny
 • výkonnostní sport - sport na domácí úrovni; pořádání pravidelných soutěží; pravidelné, sportovně kondiční a intenzivní využití volného času
 • vrcholový sport - sport na úrovni paralympiád, mistrovství světa a Evropy
Organizace projektu je shodná s osvědčeným schématem Konta BARIÉRY. Projekt je řízen radou složenou z nezávislých odborníků z řad lékařů, právníků, ekonomů, novinářů, sponzorů a představitelů neziskových organizací, zabývajících se touto tématikou. Několikrát do roka rada posuzuje došlé žádosti podle předem určených kritérií. Základním kritériem je přínos ke zlepšení kvality života člověka s postižením. Odborným garantem projektu je doc. MUDr. Pavel Kolář, přednosta rehabilitační kliniky FN Motol.


Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY
  • Roční podpora DMS ve tvaru
   DMS ROK KONTOBARIERY
   Pošlete na číslo 87777
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více