Menu
Hlavní stránka / Projekty / Senzační Senioři / Druhý život dětské knihy

Projekt sběru „odložených“ knih pro děti a jejich redistribuce potřebným vychází z objektivní ekonomická situace a proměny spotřeby domácností, které přinesly do české společnosti důležitou, a zároveň nepříjemnou změnu – významně se snížila poptávka po knihách. Zvlášť negativně to působí u dětské literatury, která byla vždy tradičním nástrojem kultivace a socializace dětí a mládeže. V dosti velké části společnosti se tak knihy (a to i dětské) staly luxusem.
Přitom v souladu s tradiční, mimořádně vysokou autoritou knihy je zřejmé, že v mnoha domácnostech existují rozsáhlé knihovny, často plné desítek svazků literatury pro mladé. Tyto knihy už jsou pro majitele jen archiválií a jejich čtenářské využití je malé nebo i nulové. Jsme přesvědčeni, že značná část majitelů těchto knih by byla ochotna věnovat je novým čtenářům, avšak za předpokladu, že by opravdu posloužily a nestaly se např. předmětem obchodu nebo spekulace. Knihy by tak dostaly nový smysl, nový život. Dobrovolnický projekt SenSenu Druhý život dětské knihy tuto možnost nabízí.

Jak projekt funguje?

Druhý život dětské knihy využívá aktivitu angažovaných seniorů k organizaci sbírek literatury pro děti a mládež. Členové klubů SenSen by u sebe, ve svém okolí i v širším regionu vyhledávali spoluobčany ochotné věnovat nepoškozené a obsahově kvalitní tituly, shromažďovali je a doručovali do distribučních míst. Těmito místy by byly základní, příp. střední školy a veřejné knihovny. Tam můžeme oprávněně počítat nejen se schopností pedagogických a kulturních pracovníků obsahově ocenit a roztřídit jednotlivé tituly, ale také nacházet optimální příjemce těchto darů – zejména děti a mladé lidi ze sociálně slabších rodin nebo z prostředí, které kulturnosti všeobecně nepřeje.
Dárci a organizátoři by se podle předem stanovených podmínek (např. počet) mohli zúčastnit soutěže o zajímavé ceny – poukázky na nákup nových knih, vstupenky na kulturní akce, vstupenky do památek a galerií atd.

 

 

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY
  • Roční podpora DMS ve tvaru
   DMS ROK KONTOBARIERY
   Pošlete na číslo 87777
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více