Menu

Vzdělávání

Projekt Počítače proti bariérám pomáhá osobám s postižením získat výpočetní techniku. Filozofie projektu jde však dále. Díky našemu dlouholetému partnerovi, firmě Microsoft, budujeme od roku 1996 síť podporovaných učeben, které právě pro osoby s postižením organizují různé druhy kurzů, seminářů, školení atd. S naším projektem tedy můžete počítač nejen získat, ale také se naučit, jak ho používat nebo rozvíjet vaše dosavadní znalosti ICT v pokročilých a specializovaných kurzech.
Snažíme se jít ještě dál a pomoci vám s osobním rozvojem, se získáním zaměstnání. Proto zájemcům nabízíme i další druhy seminářů, workshopů atd.
V případě, že si nevyberete z naší nabídky nebo potřebujete specifický kurz, který vám pomůže v návratu do zaměstnání, můžete nás požádat o finanční příspěvek na tento kurz. Jak o příspěvek na tento kurz požádat, naleznete v sekci žádosti – dospělý.


podzimní kurz bankovnictví v praze a liberci

Kurz Bankovnictví a pojišťovnictví na VŠEM Praha:
Začátek kurzu na VŠEM Praha: 29.9.2014 ve 13.00hod., Nárožní 2600/9a, Praha 5
Konec kurzu na VŠEM Praha: 23.10.2014 
Výuka: bezbariérová učebna VŠEM, dvakrát týdně 4hodiny, ve dvou blocích v délce 90min./blok

Obsah kurzu: 
bankovní produkty, bankovní operace, pojišťovnictví
Trvání kurzu: 50 vyučovacích hodin (42 hodin teorie a 8hod. praxe v České spořitelně)
Místo realizace: Praha, (VŠEM, Nárožní 2600/9a  158 00 Praha 5, bezbariérová učebna - 42 hodin) a Česká spořitelna 
Účastnický poplatek: 0,- Kč
Uplatnění: absolventi budou připraveni pro práci v bankovních domech na úrovni střední administrativy.

Nehradíme
- náklady spojené s dopravou, ubytováním, občerstvením, atd.
- nezajišťujeme tlumočníky do znakové řeči

A co se v kurzu dozvíte? 
- Principy fungování a struktura finančního trhu a bankovního systému
- Centrální banka a měnová politika
- Bilance banky a výkaz zisku a ztrát
- Úrok a úroková míra – význam v bankovnictví včetně základních propočtů úročení
- Běžný účet a klientské depozitní bankovní produkty
- Organizace platebního styku a platební produkty
- Bankovní úvěrové produkty
- Devizový kurz a jeho chování, devizový trh
- Devizové obchody bank
- Produkty investičního bankovnictví – obchody s cennými papíry
- Produkty investičního bankovnictví – kolektivní investování
- Finanční rizika a základní principy jejich řízení
- Regulace a dohled v bankovnictví
- Pojištění a principy jeho fungování
- Pojišťovnictví, struktura a regulace
- Pojišťovna a její činnost
- Produkty životního pojištění
- Produkty neživotního pojištění

Kurz Bankovnictví a pojišťovnictví na Technické univerzitě v Liberci - Ekonomická fakulta:
Začátek kurzu na Technické univerzitě v Liberci: 26.9. 2014, Studentská 1402/2, Liberec 1
Konec kurzu na Technické univerzitě v Liberci: 31.10. 2014 
Výuka: bezbariérová učebna TU Liberec, dvakrát týdně 4hodiny, ve dvou blocích v délce 90min./blok

Obsah kurzu: bankovní produkty, bankovní operace, pojišťovnictví
Trvání kurzu: 50 vyučovacích hodin (42 hodin teorie a 8hod. praxe v České spořitelně)
Místo realizace: Libere, (TU v Liberci,Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, bezbariérová učebna - 42 hodin) a Česká spořitelna 
Účastnický poplatek: 0,- Kč
Uplatnění: absolventi budou připraveni pro práci v bankovních domech na úrovni střední administrativy.

Nehradíme
- náklady spojené s dopravou, ubytováním, občerstvením, atd.
- nezajišťujeme tlumočníky do znakové řeči

Oblasti výuky:
- Úvod - Osobnost zaměstnance ve firmě
- Úvod - Komunikace ve firmě
-Úvod - Řešení problémů a zvládání stresu
- Principy fungování a struktura finančního trhu a bankovního systému
- Centrální banka a měnová politika
- Bilance banky a výkaz zisku a ztrát
- Úrok a úroková míra – význam v bankovnictví včetně základních propočtů úročení
- Běžný účet a klientské depozitní bankovní produkty
- Organizace platebního styku a platební produkty
- Bankovní úvěrové produkty
- Devizový kurz a jeho chování, devizový trh
- Devizové obchody bank
- Produkty investičního bankovnictví – obchody s cennými papíry
- Produkty investičního bankovnictví – kolektivní investování
- Finanční rizika a základní principy jejich řízení
- Regulace a dohled v bankovnictví
- Pojištění a principy jeho fungování
- Pojišťovnictví, struktura a regulace
- Pojišťovna a její činnost
- Produkty životního pojištění
- Produkty neživotního pojištění

Požadavky na účastníky kurzu:

- Studium ukončené maturitou (ekonomické vzdělání není podmínkou!)
- Anglický nebo německý jazyk alespoň základní znalost jednoho jazyka
- Uživatelské ovládání PC (Microsoft Office)
- Ochotu a chuť vzdělávat se, učit se nové věci
- Chuť pracovat

Nabízíme:
- Kvalitní nadstavbové vzdělání v ekonomickém směru
- Kurz vedený odborníky vysokých škol a České spořitelny
- Certifikát o absolvování kurzu (nutné absolvovat 80%ní docházku)
- Navázání nových kontaktů u potenciálního zaměstnavatele
- Účastníci získají prezentace jednotlivých lekcí v Power Pointovém formátu – elektronicky ke stažení a v tištěné formě, kde si mohou dělat poznámky.
- Kurz bude probíhat v bezbariérových prostorách

BENEFIT PRO ÚČASTNÍKY KURZU NA VŠEM PRAHA:

Jeden absolvent kurzu, který v rámci průběžných znalostních kontrol dosáhne nejlepších celkových výsledků, obdrží zdarma 100% stipendium na studium bakalářského studijního programu na VŠEM dle výběru (3 obory) – formou prezenčního či kombinovaného studia - dle výběru (http://www.vsem.cz/stipendia-vsem.html)

Zájemci o kurz neváhejte a zašlete do 15. 9. 2014 na adresu: marie.svobodova@bariery.cz
-Životopis spolu s krátkým motivačním dopisem
-Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
-Kopii dokladu ZTP nebo aktuální lékařskou zprávu se specifikací diagnózy
 

kurzy

Vyberte si kurz, o který máte zájem a nejlépe vám vyhovuje. Kurzy jsou většinou osobám se ZTP nebo ZTP/P nabízené bezplatně nebo za symbolický poplatek.
Kurzy výpočetní techniky Gopas (MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Windows Vista, MS Access, Digitální fotografie). http://www.gopas.cz/Novinky.aspx

Angličtina e-learningový kurz


Nabízíme vám moderní formu studia – e-learningové kurzy cizích jazyků. Studujte s námi z pohodlí domova angličtinu.

 


Navštivte portál online studia jazyků pod vedením lektorů v České republice.
Nabízí zábavu a kurzy zdarma i placené produkty (formou prodeje internetového obchodu). Vybraný kurz si vložíte do košíku a zakoupíte pohodlně z domova nebo Vaší kanceláře. Stejně tak budete i studovat. Kdykoliv a kdekoliv chcete, odkudkoliv.

Portál nabízí dvě základní formy studia, přímo s lektory pomocí SKYPE, ICQ  nebo po telefonu, a to individuálně nebo skupinově.
A dále e-learning, e-mailové, SMS a další lekce za kontroly lektorů. Výběr je široký a pracovníci portálu Vám rádi se vším poradí.

Pokud máte zájem seznámit se s nabídkou přehledně, využijte službu WELCOME. Nebo napište e-mail se svojí představou, časovými a finančními možnostmi a zbytek nechte na nás.
Portál jazykového vzdělávání www.studiumonline.cz od loňského podzimu podporuje bourání bariér a v rámci programu ENTER FAIR SHARE přispívá na projekty Konta Bariéry. A to především nabídkou kurzů,  které studenti bez handicapu obdrží zdarma po zaslání dárcovské DMS na Konto Bariéry.

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY
  • Roční podpora DMS ve tvaru
   DMS ROK KONTOBARIERY
   Pošlete na číslo 87777
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více