Menu

Novinky, pozvánky, akce

Společnost Master Internet hledá handicapované s chutí rozvíjet se

Brněnská serverhostingová společnost Master Internet nabízí lidem s handicapem mentorský program pod vedením svých expertů. Vybraný kandidát se bude formou elektronické komunikace a osobních setkání vzdělávat a zdokonalovat na poli informačních technologií. V plánu je nejen programování či správa serverů, ale jedním z hlavních cílů programu je především úspěšná resocializace. „Hledáme zdravotně postiženého člověka se zájmem o IT. Nemusí nutně umět programovat v několika jazycích, pro začátek bohatě postačí jeho zápal a nadšení se rozvíjet,“ popisuje Michaela Rabasová z PR oddělení Master Internet.

Master Internet může vhodnému zájemci kromě svého know-how nabídnout i materiální podporu v podobě nákupu potřebného vybavení, ale i pořízení softwaru a licencí. Největším přínosem by však mělo být začlenění do společnosti, seznámení s neznámým prostředím a novými lidmi. „Aby měla naše nabídka smysl, nejenže je koncipována jako dlouhodobá spolupráce, ale je určena především těm handicapovaným, kterým doposud nikdo nepodal pomocnou ruku, a neměli šanci předvést, co v nich je,“ říká Rabasová.
Master Internet je česká serverhostingová společnost provozující dvě datová centra – v Praze a Brně. Už více než 15 let nabízí komplexní řešení v oblasti IT. Z drobného poskytovatele hostingu a datových služeb vyrostla v předního provozovatele datacenter s vlastní cloudovou platformou. Jejím hlavním cílem je pomáhat podnikům s optimalizací jejich serverového řešení a dosahovat tak co nejvyšší dostupnosti. S rostoucí cenou elektrické energie se zároveň soustředí na nejmodernější technologie s redukovanou spotřebou.
Pokud máte ve svém okolí člověka, kterého by nabídka oslovila, nebo si myslíte, že vy sami jste vhodným kandidátem, neváhejte kontaktovat Master Internet na e-mail rabasova@master.cz

 Občanské sdružení Education for Education for Employment, (IČO: 22715975, Registrace MVČR: V811-1189759112-R) zorganizovalo v březnu 2014 v Praze – Vysočanech pro členy několika organizací Svazu tělesně postižených v ČR počítačové kurzy zaměřené na základy práce s počítačem.
 
Účastníci, kterých v součtu 4 kurzů bylo celkem 25 a kteří byli převážně z STP v ČR, o.s., místní organizace Horní Počernice Jívanská 647, si nejprve osvojili psaní na klávesnici, následně vyhledávání konkrétních webových stránek na internetu, resp. vyhledávání webových stránek na základě zadání pojmů do vyhledavače. Když konečně zvládli „surfování“, založil si každý účastník svou e-mailovou adresu a poslal svému blízkému svůj první e-mail. Dalším krokem bylo zpracování obrázků a fotografií a to buď z webových stránek, nebo vlastních mobilů.

 
Věříme, že počítačové kurzy byly pro každého přínosem a vzbudily v nich zájem nadále využívat počítač. Zájem a nadšení bylo patrné z většiny přítomných.
 
Takže nezbývá než popřát hodně štěstí a říct: „Vydržte“.
 

Ing. Tomáš Moravec
předseda Občanského sdružení
Education for Education for Employment


 

Jednání Rady Počítačů proti bariérám

K jednání Rady PPB konané dne 25. 9. 2013 bylo podáno celkem 34 žádostí, z toho 16 individuálních žadatelů a 18 neziskových organizací. Rada rozhodla o rozdělení celkem 48 počítačů a 29 notebooků.

Další termíny jednání Rady počítače proti bariérám:

18.prosince 2013; 5.března 2014; 5.června 2014; 5.září 2014; 5.prosince 2014

Termín odevzdání žádostí písemnou nebo elektronickou formou (rozhodující je datum poštovního razítka nebo čas elektronického podání):


13.prosince 2013; 28.února 2014; 31.května 2014; 31.srpna 2014; 30.listopadu 2014


Kurz bankovnictví pro lidi s handicapem

Kurz pořádá Konto BARIÉRY ve spolupráci s generálním partnerem a sponzorem projektu - Českou spořitelnou a.s., a hlavním partnerem projektu Vysokou školou ekonomie a managementu Praha - VŠEM.

 Série přednášek, která se koná od 30. září do 13. listopadu, navazuje na  pilotní projekt uskutečněný na jaře 2013. 


Kurz seznámí účastníky s politikou centrální banky, investičním bankovnictvím, s řízením finančních rizik stejně jako s produkty pojišťovnictví. Všichni absolventi získají certifikát o absolvování kurzu a nejúspěšnější absolvent dostane stipendium na bezplatné studium bakalářského studijního programu na VŠEM Praha dle výběru, formou prezenčního či kombinovaného studia.

Do šestitýdenního kurzu se přihlásilo 15 zájemců s různými typy postižení – vozíčkáři, lidé se sluchovým či zrakovým handicapem, středoškoláci i vysokoškoláci. Kurz bude zahájen 30. 9. 2013 na VŠEM Praha, ukončení kurzu a slavnostní předání certifikátů je stanoveno na 13. 11. 2013 v České spořitelně, a.s. Zahájení i zakončení kurzu se zúčastní i rektor VŠEM prof. Ing. Milan Žák, CSc. Mezi přednášejícími jsou např. ing. Ivan Pilip nebo doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc. z VŠEM. 

Partnerem kurzu je projekt realizovaný MHMP Praha s názvem „Vzdělávání a mobilita v Praze“, díky němu můžeme zajistit pražským účastníkům kurzu (OZP) přepravu z domova na místo konání kurzu (VŠEM, Nárožní 2600/9a, Praha 5 Stodůlky) a zpět. Mimopražským účastníkům kurzu můžeme nabídnout přepravu z nádraží na místo konání a zpět na nádraží. 

Rozvrh kurzu se jmény přednášejících

Více informací o partnerech na:  www.vsem.czwww.scas.czwww.vmpraha.cz

Pilotní kurz formou kvalitních přednášek zvýšil kvalifikaci lidí se zdravotním postižením v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a finančních trhů a zvýšit tak jejich šanci uplatnit se na trhu práce v tomto sektoru. V rámci výuky se účastníci kromě jiného seznámili s rolí a fungováním bank v současném finančním systému a s nejvýznamnějšími bankovními produkty.

fotka.JPGNěkteré z přednášených témat:
Fungování a struktura finančního trhu a bankovního systému; úrok a úroková míra, bilance banky a výkaz zisku a ztrát; běžný účet a klientské depozitní bankovní produkty; organizace platebního styku a platební produkty; bankovní úvěrové produkty; produkty investičního bankovnictví – obchody s cennými papíry; produkty životního a neživotního pojištění.
 

Další předvánoční setkání s Microsoftem

Ve středu 19. prosince 2012 se v hotelu Marriott uskutečnilo tradiční předvánoční setkání, pořádané představiteli společnosti Microsoft, hlavního sponzora projektu Počítače proti bariérám. Smyslem předvánoční večeře je, aby se ti, kdo poskytují finanční prostředky, setkali a seznámili s těmi, jimž peníze poskytnuté prostřednictvím projektu slouží.  

Druhé místo pro Burzu práce Konta BARIÉRY 
Organizace, které byly na základě vlastní přihlášky vybrány do projektu Podpora dobrého podnikání, mohly přihlásit jeden vlastní projekt. Z jejich vzájemného porovnání vzešlo druhé místo pro Burzu práce Konta BARIÉRY. Veřejnost se s projekty mohla seznámit na závěrečně výstavě na vyhlašování cen Top Filantrop organizované Fórem dárců 10. listopadu 2009 v Praze na Žofíně. Zde navíc Martin Kovář, člen Rady Konta BARIÉRY, získal ocenění Osobnost roku za rozvoj firemní odpovědnosti.
Fórum dárců ve spolupráci s Nizozemsko českou obchodní komorou a Britskou obchodní komorou připravilo projekt s názvem "Podpora dobrého podnikání v ČR". Byl zaměřen na profesionalizaci neziskových organizací a jejich klientů v oblasti obchodních dovedností.
Projekt vznikl z potřeby posilovat spolupráci a partnerství mezi neziskovými organizacemi a komerčním sektorem s cílem podpořit podnikatelské aktivity mezi "znevýhodněnými" osobami poskytnutím know-how a vedení ze strany členů Nizozemsko české obchodní komory a Britské obchodní komory v Praze.
Projekt probíhal formou školení a konzultací, byl určen organizacím, které pracují s klienty, zejména v oblasti lepší zaměstnavatelnosti ohrožených skupin.
O výsledcích rozhodla komise složená z 2 zástupců FD, 2 zástupců Britské komory, 2 zástupců Nizozemské komory a 8 lektorů, kteří vedli přednášky.

Kritéria výběru byla tato:
- celkový přínos projektu pro společnost v případě jeho realizace
- zajímavost projektu pro vstup firemního partnera
- potenciál projektu pro jeho další rozvoj a úspěšné fungování

Výsledky jsou tyto:
1. místo - Asistence o.s. s projektem "Digi firma"
2. místo - Nadace Charty 77 s projektem "Burza práce Konta BARIÉRY"
3. místo - Nadace Leontinka s projektem "Leontinka v zaměstnání"

Aktuálně nabízené kurzy pro klienty s handicapem:

Souhrn kurzů nalezete zde: Aktuální kurzy
Pro snazší orientaci můžete využít filtry, které vám umožní najít kurz přesně podle vašich představ a v místě vašeho bydliště. V případě dotazů ke kurzu kontaktujte přímo organizaci, která kurz pořádá (po kliknutí na danou organizaci v tabulce budete přímo přesměrováni na jejich webové stránky). V případě jakýchkoli potíží nebo dotazů můžete kontaktovat také nás v nadaci.

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY
  • Roční podpora DMS ve tvaru
   DMS ROK KONTOBARIERY
   Pošlete na číslo 87777
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více