Menu

Novinky, pozvánky, akce

PODZIMNÍ KURZ BANKOVNICTVÍ V PRAZE A LIBERCI

Kurz Bankovnictví a pojišťovnictví na VŠEM Praha:
Začátek kurzu na VŠEM Praha: 29.9.2014 ve 13.00hod., Nárožní 2600/9a, Praha 5
Konec kurzu na VŠEM Praha: 23.10.2014 
Výuka: bezbariérová učebna VŠEM, dvakrát týdně 4hodiny, ve dvou blocích v délce 90min./blok

Obsah kurzu: 
bankovní produkty, bankovní operace, pojišťovnictví
Trvání kurzu: 50 vyučovacích hodin (42 hodin teorie a 8hod. praxe v České spořitelně)
Místo realizace: Praha, (VŠEM, Nárožní 2600/9a  158 00 Praha 5, bezbariérová učebna - 42 hodin) a Česká spořitelna 
Účastnický poplatek: 0,- Kč
Uplatnění: absolventi budou připraveni pro práci v bankovních domech na úrovni střední administrativy.

Nehradíme
- náklady spojené s dopravou, ubytováním, občerstvením, atd.
- nezajišťujeme tlumočníky do znakové řeči

A co se v kurzu dozvíte? 
- Principy fungování a struktura finančního trhu a bankovního systému
- Centrální banka a měnová politika
- Bilance banky a výkaz zisku a ztrát
- Úrok a úroková míra – význam v bankovnictví včetně základních propočtů úročení
- Běžný účet a klientské depozitní bankovní produkty
- Organizace platebního styku a platební produkty
- Bankovní úvěrové produkty
- Devizový kurz a jeho chování, devizový trh
- Devizové obchody bank
- Produkty investičního bankovnictví – obchody s cennými papíry
- Produkty investičního bankovnictví – kolektivní investování
- Finanční rizika a základní principy jejich řízení
- Regulace a dohled v bankovnictví
- Pojištění a principy jeho fungování
- Pojišťovnictví, struktura a regulace
- Pojišťovna a její činnost
- Produkty životního pojištění
- Produkty neživotního pojištění

Kurz Bankovnictví a pojišťovnictví na Technické univerzitě v Liberci - Ekonomická fakulta:
Začátek kurzu na Technické univerzitě v Liberci: 26.9. 2014, Studentská 1402/2, Liberec 1
Konec kurzu na Technické univerzitě v Liberci: 31.10. 2014 
Výuka: bezbariérová učebna TU Liberec, dvakrát týdně 4hodiny, ve dvou blocích v délce 90min./blok

Obsah kurzu: bankovní produkty, bankovní operace, pojišťovnictví
Trvání kurzu: 50 vyučovacích hodin (42 hodin teorie a 8hod. praxe v České spořitelně)
Místo realizace: Libere, (TU v Liberci,Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, bezbariérová učebna - 42 hodin) a Česká spořitelna 
Účastnický poplatek: 0,- Kč
Uplatnění: absolventi budou připraveni pro práci v bankovních domech na úrovni střední administrativy.

Nehradíme
- náklady spojené s dopravou, ubytováním, občerstvením, atd.
- nezajišťujeme tlumočníky do znakové řeči

Oblasti výuky:
- Úvod - Osobnost zaměstnance ve firmě
- Úvod - Komunikace ve firmě
-Úvod - Řešení problémů a zvládání stresu
- Principy fungování a struktura finančního trhu a bankovního systému
- Centrální banka a měnová politika
- Bilance banky a výkaz zisku a ztrát
- Úrok a úroková míra – význam v bankovnictví včetně základních propočtů úročení
- Běžný účet a klientské depozitní bankovní produkty
- Organizace platebního styku a platební produkty
- Bankovní úvěrové produkty
- Devizový kurz a jeho chování, devizový trh
- Devizové obchody bank
- Produkty investičního bankovnictví – obchody s cennými papíry
- Produkty investičního bankovnictví – kolektivní investování
- Finanční rizika a základní principy jejich řízení
- Regulace a dohled v bankovnictví
- Pojištění a principy jeho fungování
- Pojišťovnictví, struktura a regulace
- Pojišťovna a její činnost
- Produkty životního pojištění
- Produkty neživotního pojištění

Požadavky na účastníky kurzu:

- Studium ukončené maturitou (ekonomické vzdělání není podmínkou!)
- Anglický nebo německý jazyk alespoň základní znalost jednoho jazyka
- Uživatelské ovládání PC (Microsoft Office)
- Ochotu a chuť vzdělávat se, učit se nové věci
- Chuť pracovat

Nabízíme:
- Kvalitní nadstavbové vzdělání v ekonomickém směru
- Kurz vedený odborníky vysokých škol a České spořitelny
- Certifikát o absolvování kurzu (nutné absolvovat 80%ní docházku)
- Navázání nových kontaktů u potenciálního zaměstnavatele
- Účastníci získají prezentace jednotlivých lekcí v Power Pointovém formátu – elektronicky ke stažení a v tištěné formě, kde si mohou dělat poznámky.
- Kurz bude probíhat v bezbariérových prostorách

BENEFIT PRO ÚČASTNÍKY KURZU NA VŠEM PRAHA:

Jeden absolvent kurzu, který v rámci průběžných znalostních kontrol dosáhne nejlepších celkových výsledků, obdrží zdarma 100% stipendium na studium bakalářského studijního programu na VŠEM dle výběru (3 obory) – formou prezenčního či kombinovaného studia - dle výběru (http://www.vsem.cz/stipendia-vsem.html)

Zájemci o kurz neváhejte a zašlete do 15. 9. 2014 na adresu: marie.svobodova@bariery.cz
-Životopis spolu s krátkým motivačním dopisem
-Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
-Kopii dokladu ZTP nebo aktuální lékařskou zprávu se specifikací diagnózy
 


Společnost Master Internet hledá handicapované s chutí rozvíjet se

Brněnská serverhostingová společnost Master Internet nabízí lidem s handicapem mentorský program pod vedením svých expertů. Vybraný kandidát se bude formou elektronické komunikace a osobních setkání vzdělávat a zdokonalovat na poli informačních technologií. V plánu je nejen programování či správa serverů, ale jedním z hlavních cílů programu je především úspěšná resocializace. „Hledáme zdravotně postiženého člověka se zájmem o IT. Nemusí nutně umět programovat v několika jazycích, pro začátek bohatě postačí jeho zápal a nadšení se rozvíjet,“ popisuje Michaela Rabasová z PR oddělení Master Internet.

Master Internet může vhodnému zájemci kromě svého know-how nabídnout i materiální podporu v podobě nákupu potřebného vybavení, ale i pořízení softwaru a licencí. Největším přínosem by však mělo být začlenění do společnosti, seznámení s neznámým prostředím a novými lidmi. „Aby měla naše nabídka smysl, nejenže je koncipována jako dlouhodobá spolupráce, ale je určena především těm handicapovaným, kterým doposud nikdo nepodal pomocnou ruku, a neměli šanci předvést, co v nich je,“ říká Rabasová.
Master Internet je česká serverhostingová společnost provozující dvě datová centra – v Praze a Brně. Už více než 15 let nabízí komplexní řešení v oblasti IT. Z drobného poskytovatele hostingu a datových služeb vyrostla v předního provozovatele datacenter s vlastní cloudovou platformou. Jejím hlavním cílem je pomáhat podnikům s optimalizací jejich serverového řešení a dosahovat tak co nejvyšší dostupnosti. S rostoucí cenou elektrické energie se zároveň soustředí na nejmodernější technologie s redukovanou spotřebou.
Pokud máte ve svém okolí člověka, kterého by nabídka oslovila, nebo si myslíte, že vy sami jste vhodným kandidátem, neváhejte kontaktovat Master Internet na e-mail rabasova@master.cz

 Občanské sdružení Education for Education for Employment, (IČO: 22715975, Registrace MVČR: V811-1189759112-R) zorganizovalo v březnu 2014 v Praze – Vysočanech pro členy několika organizací Svazu tělesně postižených v ČR počítačové kurzy zaměřené na základy práce s počítačem.
 
Účastníci, kterých v součtu 4 kurzů bylo celkem 25 a kteří byli převážně z STP v ČR, o.s., místní organizace Horní Počernice Jívanská 647, si nejprve osvojili psaní na klávesnici, následně vyhledávání konkrétních webových stránek na internetu, resp. vyhledávání webových stránek na základě zadání pojmů do vyhledavače. Když konečně zvládli „surfování“, založil si každý účastník svou e-mailovou adresu a poslal svému blízkému svůj první e-mail. Dalším krokem bylo zpracování obrázků a fotografií a to buď z webových stránek, nebo vlastních mobilů.

 
Věříme, že počítačové kurzy byly pro každého přínosem a vzbudily v nich zájem nadále využívat počítač. Zájem a nadšení bylo patrné z většiny přítomných.
 
Takže nezbývá než popřát hodně štěstí a říct: „Vydržte“.
 

Ing. Tomáš Moravec
předseda Občanského sdružení
Education for Education for Employment


 

Jednání Rady Počítačů proti bariérám

K jednání Rady PPB konané dne 25. 9. 2013 bylo podáno celkem 34 žádostí, z toho 16 individuálních žadatelů a 18 neziskových organizací. Rada rozhodla o rozdělení celkem 48 počítačů a 29 notebooků.

Další termíny jednání Rady počítače proti bariérám:

18.prosince 2013; 5.března 2014; 5.června 2014; 5.září 2014; 5.prosince 2014

Termín odevzdání žádostí písemnou nebo elektronickou formou (rozhodující je datum poštovního razítka nebo čas elektronického podání):


13.prosince 2013; 28.února 2014; 31.května 2014; 31.srpna 2014; 30.listopadu 2014

 

Další předvánoční setkání s Microsoftem

Ve středu 19. prosince 2012 se v hotelu Marriott uskutečnilo tradiční předvánoční setkání, pořádané představiteli společnosti Microsoft, hlavního sponzora projektu Počítače proti bariérám. Smyslem předvánoční večeře je, aby se ti, kdo poskytují finanční prostředky, setkali a seznámili s těmi, jimž peníze poskytnuté prostřednictvím projektu slouží.  

Druhé místo pro Burzu práce Konta BARIÉRY 
Organizace, které byly na základě vlastní přihlášky vybrány do projektu Podpora dobrého podnikání, mohly přihlásit jeden vlastní projekt. Z jejich vzájemného porovnání vzešlo druhé místo pro Burzu práce Konta BARIÉRY. Veřejnost se s projekty mohla seznámit na závěrečně výstavě na vyhlašování cen Top Filantrop organizované Fórem dárců 10. listopadu 2009 v Praze na Žofíně. Zde navíc Martin Kovář, člen Rady Konta BARIÉRY, získal ocenění Osobnost roku za rozvoj firemní odpovědnosti.
Fórum dárců ve spolupráci s Nizozemsko českou obchodní komorou a Britskou obchodní komorou připravilo projekt s názvem "Podpora dobrého podnikání v ČR". Byl zaměřen na profesionalizaci neziskových organizací a jejich klientů v oblasti obchodních dovedností.
Projekt vznikl z potřeby posilovat spolupráci a partnerství mezi neziskovými organizacemi a komerčním sektorem s cílem podpořit podnikatelské aktivity mezi "znevýhodněnými" osobami poskytnutím know-how a vedení ze strany členů Nizozemsko české obchodní komory a Britské obchodní komory v Praze.
Projekt probíhal formou školení a konzultací, byl určen organizacím, které pracují s klienty, zejména v oblasti lepší zaměstnavatelnosti ohrožených skupin.
O výsledcích rozhodla komise složená z 2 zástupců FD, 2 zástupců Britské komory, 2 zástupců Nizozemské komory a 8 lektorů, kteří vedli přednášky.

Kritéria výběru byla tato:
- celkový přínos projektu pro společnost v případě jeho realizace
- zajímavost projektu pro vstup firemního partnera
- potenciál projektu pro jeho další rozvoj a úspěšné fungování

Výsledky jsou tyto:
1. místo - Asistence o.s. s projektem "Digi firma"
2. místo - Nadace Charty 77 s projektem "Burza práce Konta BARIÉRY"
3. místo - Nadace Leontinka s projektem "Leontinka v zaměstnání"

Aktuálně nabízené kurzy pro klienty s handicapem:

Souhrn kurzů nalezete zde: Aktuální kurzy
Pro snazší orientaci můžete využít filtry, které vám umožní najít kurz přesně podle vašich představ a v místě vašeho bydliště. V případě dotazů ke kurzu kontaktujte přímo organizaci, která kurz pořádá (po kliknutí na danou organizaci v tabulce budete přímo přesměrováni na jejich webové stránky). V případě jakýchkoli potíží nebo dotazů můžete kontaktovat také nás v nadaci.

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY
  • Roční podpora DMS ve tvaru
   DMS ROK KONTOBARIERY
   Pošlete na číslo 87777
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více