Menu

Spolupráce neziskových organizací s PPB

Hlavní cíl projektu Počítače proti bariérám je úsilí o rychlý návrat lidí se zdravotním postižením do plnohodnotného života prostřednictvím vzdělávání a rekvalifikace za pomocí informačních a komunikačních technologií.
Za velké podpory generálního sponzora projektu, společnosti Microsoft, jsme iniciovali od roku 1996 vznik již 22 počítačových center po celé České republice. Tato síť podporovaných učeben nese název PPB – Počítače proti bariérám. Lidé se zdravotním handicapem mohou námi podporovaná centra navštěvovat, účastnit se pořádaných kurzů, naučit se dobře pracovat s počítačem a využít dalších výhod plynoucích ze spolupráce center a PPB (zaměstnávání, specializovaná školení atd.). Naším cílem je zvyšovat úroveň těchto center tak, aby nabízela co nejpestřejší program školení a širokou škálu možností pro zvyšování kvalifikace našich klientů.

Výhody partnerství v síti PPB:
 • finanční podpora na realizaci kurzů a náklady na lektory
 • možnost získat v rámci podpory také hardwarové vybavení nebo příspěvek na vybavení
 • možnost získat softwarové vybavení v rámci projektu TechSoup 
 • školení lektorů a schopných lidí v rámci MS IT Academy (specializované kurzy ICT)
 • možnost využívat značky Učebna PPB a Microsoft s právem používat logo
 • setkávání zástupců učeben, účast na Dnech pro neziskové organizace
 • možnost účastnit se různých školení, workshopů, sdílení know-how
 • možnost spolupracovat na dalších projektech (žádosti o grant, zaměstnávání atd.)
 • být součástí mezinárodního projektu společnosti Microsoft – Unlimited Potential („potenciál bez hranic“) a získat tak kredit pro žádosti o granty, sponzory atp.
Jak získat podporu nebo se stát partnerem projektu:
 • jste-li nezisková organizace nebo jiný subjekt realizující vzdělávací kurzy pro znevýhodněné osoby, napište nám projekt dle aktuální výzvy .
 • Máte – li vlastní projekt, který se týká tématu vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a hledáte finanční prostředky na jeho zajištění, kontaktujte nás!
 
Obecné podmínky a požadavky pro schválení projektu:
 • realizace počítačových, jazykových kurzů a kurzů/seminářů/workshopů, které znevýhodněným osobám pomohou v návratu na trh práce
 • pravidelné reportování kurzů, zasílání fotografií z kurzů a zajímavých příběhů klientů
 • aktivní přístup a pozitivní účast
Chcete vědět více?
Kontaktujte Marii Svobodovou marie.svobodova@bariery.cz nebo na tel. 224 214 452.


 

Stávající síť partnerů PPB


 

Microsoft


 

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY
  • Roční podpora DMS ve tvaru
   DMS ROK KONTOBARIERY
   Pošlete na číslo 87777
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více