Menu
Hlavní stránka / Projekty / Nový start

Nový start

Projekt Nový start založila nadace pro pomoc lidem mezi 15 a 40 lety, kterým se v posledních 12 - 18 měsících stal úraz nebo jiným způsobem došlo k nenávratným změnám jejich zdarvotního stavu (výjimky jsou samozřejmě možné a budou řešeny individuálně).


Jak je projekt financován?

Peníze do finančního fondu Nového startu získala nadace z již proběhlých aukcí uměleckých děl ze sbírky, kterou věnovala Kontu BARIÉRY společnost ČEZ. Tři stovky darovaných artefaktů byly rozděleny do tří aukcí.


ČEZ generální partner projektu                      Název projektu je symbolický a měl by pro lidi, kteří splňují základní kriterium pro zařazení do projektu, představovat pomoc při novém rozjezdu do života. Úraz, nehoda nebo cokoliv, co přispěje k radikální změně zdravotního stavu, s sebou totiž kromě jiného nese obrovskou finanční zátěž. Tu představují investice do bezbariérových úprav bytu nebo auta, vozík či jiné nepostradatelné pomůcky. Nezbytností se stává počítač, bez kterého se šance na pracovní uplatnění rapidně snižují, i další komunikační technologie.
 

Nabídkový katalog pro žadatele

Konto BARIÉRY se rozhodlo pomoci  žadatelům s jejich „novým startem“ do života vyšším finančním příspěvkem na pokrytí velkých výdajů, které mají před sebou. Maximální částka pro řešení potřeb jednoho žadatele je 100 000 korun. Každou žádost prozkoumá Rada projektu a posoudí ji dle přijatých pravidel, která zohledňují individuální situaci každého žadatele. Na příspěvek nevzniká automatický nárok.


Kdo o žádostech rozhoduje ?

Rada Konta BARIÉRY na svém zasedání zřídila pracovní komisi (radu projektu), která bude o žádostech zařazených do projektu Nový start rozhodovat. Jejími členy jsou: Gita Tučná, Martin Kovář, Jaroslav Šturma, Zuzana Špitálská a Božena Jirků. nadace77@bariery.cz

Za rok 2013 jsme z projektu Nový start podpořili 15 žadatelů o příspěvek celkovou částkou přesahující 1 300 000 korun. 

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY
  • Roční podpora DMS ve tvaru
   DMS ROK KONTOBARIERY
   Pošlete na číslo 87777
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více