Menu
Hlavní stránka / Projekty / Konto Bariéry / Použití vašich darů
Přímo na našich stránkách si můžete ověřit stav transparentního účtu Konta Bariéry

Konto Bariéry přispívá na:
Standardní rehabilitační a kompenzační pomůcky - pomáhá lidem vyrovnat finanční rozdíl mezi platbami zdravotních pojišťoven nebo sociálními příspěvky a reálnou cenou pomůcek, které ke svému životu nezbytně potřebují.

Bezbariérové úpravy – poskytuje finanční příspěvky na odstraňování architektonických bariér ve veřejných budovách, penzionech, stacionářích, domovech pro seniory, na sportovištích a ve školách všech typů. Přispívá také zdravotně postiženým občanům, kteří odstraňují bariéry ve svých bydlištích. 
Pro žadatele z řad organizací je povinné stanovisko bezbariérové poradny Konta Bariéry a ČVUT. Dobrovolně mohou konzultovat i jednotlivci. 
 
Stipendium Bariéry – poskytuje stipendia pro středoškoláky a vysokoškoláky z řad těžce zdravotně handicapovaných studentů. O stipendium, které není podmíněno prospěchem, se lze ucházet v otevřeném výběrovém řízení.
 
Fond vzdělání – podporuje přímé náklady na studia zdravotně postižených dětí a mládeže v běžné síti základních škol a ve speciálních základních školách (školné, školní pomůcky, doprava do škol apod.)
Fond na podporu neslyšících – přispívá na pomůcky, které pomáhají zkvalitnit život sluchově postiženým.
 
Kulturní a sportovní aktivity - podporuje činnost neziskových organizací, která souvisí s aktivním využíváním volného času handicapovaných spoluobčanů. 
Podpora chráněného bydlení a pracovišť – pomáhá osamostatňovat a začleňovat lidi s handicapem do většinové společnosti.

Člověk v nouzi – podporuje lidi, kteří se ocitli v mimořádné tíživé životní situaci.

Opravy a doplňky rehabilitačních pomůcek – přispívá na opravy schodolezů, na nákup baterií  u elektrických vozíků, opravu sluchadel, atypické doplňky kompenzačních pomůcek apod. 

Opravy a speciální úpravy automobilů. Na pořízení automobilu jednotlivcům Konto Bariéry nepřispívá.
 
Domy na půli cesty - vytvářejí "záchranné kruhy" především pro mladé lidi, kteří v osmnácti letech odcházejí z dětských domovů, výchovných ústavů i dalších zařízení a nemají rodinné zázemí. Zde se naučí vše, co potřebují k samostatnému životu.

Osobní asistence - v omezeném rozsahu přispívá na financování osobní asistence handicapovaným lidem.

 
Na co přispět nemůžeme
automobily pro jednotlivce
motomedy pro jednotlivce
rehabilitační pobyty - např. v centru Adeli v Piešťanech a podobné 
biomodulační léčba
iPhone, iPod

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více