Menu

Fond RWE

Společnosti RWE patří čestné místo mezi našimi nejvýznamnějšími partnery. Před více než deseti lety vznikl první firemní fond právě s touto společností. V posledních čtyřech letech je smluvní vztah uzavřen s RWE Gas Storage. V roce 2014 se spolupráce rozšířila o dalšího partnera ze skupiny, RWE-Energie.RWE Transgas RWE zaměřuje svoji humanitární pomoc zejména na děti, seniory a zdravotně handicapované spoluobčany. V sociálně zdravotní oblasti si vybrala naši nadaci, jako spolehlivého partnera s nespornou profesionální autoritou a zárukou transparentního fungování.
RWE má důvěru ve zkušenosti a profesionalitu pracovního týmu Konta Bariéry a akceptuje naše případná doporučení.

Fond tradičně podporuje úspěšné a dobře zavedené organizace, které handicapovaným poskytují kvalitní služby a program. Na seznamu podpořených organizací se nacházejí občanská sdružení, nadační fondy, speciální školy, ústavy sociálních služeb a sportovní organizace handicapovaných i jednotlivci. Účely podpory jsou různé od sportovních a vzdělávacích aktivit přes nákladné rehabilitační a kompenzační pomůcky, příspěvky na automobily, rekonstrukce a vybavení chráněných dílen a pracovišť až po ozdravné a nákladné rehabilitační a lázeňské pobyty.
Filozofií zřizovatelů Fondu je po celou dobu naší spolupráce pomáhat zásadním způsobem, vyššími dary a významně tak ovlivnit financování potřeb žadatelů organizací i jednotlivců.
Za rok 2015 podpořil společný Fond RWE a RWE Energie 43 žádostí.

 

Jak požádat o příspěvek

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY
  • Roční podpora DMS ve tvaru
   DMS ROK KONTOBARIERY
   Pošlete na číslo 87777
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více