Menu

Fond RWE

RWE Transgas
Společnosti RWE patří čestné místo mezi našimi nejvýznamnějšími partnery. V roce 2004 se Konto Bariéry dostalo do užšího výběru společnosti, která připravovala novou strategii sponzoringu. Společnost RWE, která zaměřuje svoji humanitární pomoc zejména na děti, seniory a zdravotně handicapované spoluobčany, hledala mezi neziskovými organizacemi takového partnera, který bude zárukou profesionálního, spolehlivého a transparentního fungování. 
V sociálně zdravotní oblasti se rozhodla uzavřít smlouvu s Nadací Charty 77. Poskytuje své zkušenosti pro vyřizování žádostí z této oblasti, s nimiž se na ni obracejí neziskové organizace i jednotlivci. Tak vznikl Fond RWE. Nadace přebírala všechny žádosti, ale vymínila si svoji aktivní účast na jejich vyřizování, což obnáší především prověřování oprávněnosti žádostí a předložených rozpočtů.

RWE má důvěru ve zkušenosti a profesionalitu pracovního týmu Konta Bariéry a akceptuje jeho případná doporučení.

Fond podporuje úspěšné a dobře pracující organizace, které handicapovaným poskytují kvalitní služby a program. Na seznamu podpořených organizací se nacházejí občanská sdružení, nadační fondy, speciální školy, ústavy sociálních služeb a sportovní organizace handicapovaných. Účely podpory jsou různé – od kulturních a vzdělávacích aktivit přes rekondiční a rehabilitační pobyty, zajímavé pracovní programy, nová krizová centra a infocentra, bezbariérové úpravy, chráněné bydlení až po financování provozu linky psychologické pomoci.
Co se jednotlivců týče, obecný účel podpory je přínos ke zkvalitnění života a plnému začlenění do společnosti. Spoluobčané se zdravotním postižením získali příspěvky na financování osobních asistentů, na náklady spojené s individuální přípravou aktivních sportovců - paralympioniků, na drahé rehabilitační  a kompenzační pomůcky, na dopravu do školy, na doplatek finančně nákladného lékařského přístroje apod.

Ve většině případů pomohl Fond RWE žadatelům výrazným způsobem, respektive vysokými částkami. Za rok 2013 fond rozdělil celkem 1 503 000 mezi 25 žadatelů.  

 

Jak požádat o příspěvek

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY
  • Roční podpora DMS ve tvaru
   DMS ROK KONTOBARIERY
   Pošlete na číslo 87777
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více