Menu

Fond Šance

V roce 2012 pokračovala spolupráce s partnerem, který je povinen odvádět část prostředků na veřejně prospěšné účely. Vybral si naši nadaci a již 5 roky máme možnost podporovat žádosti z oblasti zdravotnictví, vzdělávaní a pomoci v nouzi.

Pravidla spolupráce
Žadatelé podávají své žádosti nadaci, ta prověřuje jejich oprávněnost a zařadí je na jednání rady projektu, kterou ustavila Správní rada. Administrativně projekt zajišťuje nadace a podává roční zprávu o využití finančních prostředků dárci. Do projektu zařazujeme žádosti, které odpovídají výše zmíněným oblastem, na které se tento projekt zaměřil.

Koho jsme podpořili
Poměr v jednotlivých fondech byl: 21 podpořených žadatelů v oblasti vzdělávání, 20 v oblasti zdravotnictví a 6 pomoci v nouzi.
Zdravotnická oblast
Zakoupili jsme např. motomed pro čtyřletého Tobiáška z Volduch, chodítko pro pětiletou Karin ze Studénky, odsávačku pro šestnáctiletou Ivanu z ostravy nebo polohovací postel pro šestiletou Denisu z Loštic. 
Vzdělávání
Několika žadatelům jsme přispěli na i-pad či tablet. Pomohli jsme s hrazením školného či logopedického pobytu. Přispěli jsme i na osobní asistenci, aby klinet mohl dále studovat. 
Pomoc v nouzi
Do této oblasti jsme zařadili během roku 2012 šest žadatelů se zdravotním postižením, kteří se dostali do těžké životní a ekonomické situace.Pro všechny byla schválena finanční podpora. Využili ji třeba na opravu vozíku, svoz dětí do školy nebo opravu chrupu. 

V roce 2012 byla z Fondu ŠANCE schválena podpora pro 49 žadatelů.

Rada projektu / Project council
Martin Kolouch, Božena Jirků


 

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY
  • Roční podpora DMS ve tvaru
   DMS ROK KONTOBARIERY
   Pošlete na číslo 87777
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více