Menu
Hlavní stránka / Projekty / Ceny / Cena Václava Havla za lidská práva
Vznik mezinárodní Ceny Václava Havla za lidská práva byl  25. března 2013 v Praze stvrzen podpisem dohody zástupců organizací, které ji společně udělují. Za přítomnosti 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga dokument podepsali Marta Smolíková za Knihovnu Václava Havla, prof. František Janouch za Nadaci Charty 77 a předseda Parlamentního shromáždění Rady Evropy Jean-Claude Mignon.
 
Cena Václava Havla nahrazuje cenu lidských práv Parlamentního shromáždění Rady Evropy, která byla vytvořena v roce 2007 a dosud byla udělována každý druhý rok; v roce 2011 ji tak získala ruská nevládní organizace Výbor proti mučení. Svým významem má být srovnatelná např. se Sacharovovou cenou udělovanou Evropským parlamentem za obranu lidských práv, demokracie a svobody myšlení. Každoročně v říjnu Cenu Václava Havla získají jednotlivci či nevládní instituce za mimořádný přínos k ochraně lidských práv. 
Laureáti Havlovy ceny kromě trofeje a diplomu
získají finanční ocenění ve výši 60 tisíc eur.


Nominováni mohou být jednotlivci nebo nevládní instituce angažující se v boji za lidská práva. Z nominací, které dorazí, vybere porota seznam tří kandidátů. 
 
Ocenění je od roku 2013 každoročně udělováno Parlamentním shromážděním Rady Evropy ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77. Cílem je vyzdvihnout a odměnit mimořádný počin v oblasti ochrany lidských práv v Evropě i mimo ni.

Laureátkou Ceny Václava Havla za lidská práva 2016 
 členka jezídské komunity z Iráku Nadja MuradováVyhlášení historicky čtvrtého nositele Ceny se uskutečnilo 10. října 2016 ve Štrasburku.

cena-Vaclava-Havla-Nadja-Muradova1.JPEG
Nadja Muradová na slavnostním vyhlášení ve Štrasburku

Nominace 
Nominován může být jednotlivec či nevládní organizace, jež se aktivně podílí na obraně lidských práv. Návrhy by měly být adresovány generálnímu tajemníkovi Parlamentního shromáždění a podepsány nejméně pěti navrhovateli. Ostatní podmínky nominace 
jsou obsaženy v Pravidlech Ceny Václava Havla za lidská práva. Nominace by měly navrhovanou osobu či organizaci stručně představit a přiblížit důvody, proč právě ona by měla cenu obdržet. Nominační formulář by měl být podán v některém ze dvou oficiálních jazyků Rady Evropy, jimiž jsou angličtina a francouzština.

Podrobnosti a jak nominovat naleznete na:
http://website-pace.net/en_GB/web/apce/vaclav-havel-human-rights-prize

Václav Havel a František Janouch
Komise
O laureátovi Ceny rozhoduje sedmičlenná komise v čele s prezidentem Parlamentního shromáždění nebo jím pověřenou osobou.Tři z porotců jmenuje úřad Parlamentního shromáždění, další tři pak Knihovna Václava Havla spolu s Nadací Charty 77, přičemž nikdo z nich nesmí být v dané době součástí Parlamentního shromáždění. Tato komise veškeré přijaté návrhy posoud
í a předloží Úřadu Parlamentního shromáždění užší výběr tří nominací. Z nich Úřad Parlamentního shromáždění následně navrhne laureáta, který by měl být schválen na jednání Parlamentního shromáždění. Šest nezávislých členů komise je vybráno na období dvou let, přičemž zasednout v porotě mohou dvakrát. Komisi předsedá prezident Parlamentního shromáždění či jednotlivec prezidentem pověřený.
 
Kontakt
Julie Růžičková, julie.ruzickova@bariery.cz
Nadace Charty 77, 224 214 452 

Chci přispět

Každá koruna, kterou pošlete, pomůže. I malý příspěvek má smysl, když nás přispívají tisíce... Děkujeme!

 • Platebním příkazem

  • Číslo účtu: 17 111 444 / 5500
  • Variabilní symbol: 9
  • Konstantní symbol: 0558
  Více
 • Dárcovské SMS

  • Jednorázově DMS ve tvaru
   DMS KONTOBARIERY 30
  • DMS KONTOBARIERY 60
  • DMS KONTOBARIERY 90
  •  
  • Trvalá podpora DMS ve tvaru
   DMS TRV KONTOBARIERY 30
  • DMS TRV KONTOBARIERY 60
  • DMS TRV KONTOBARIERY 90

  • Pošlete na číslo 87777
  Více
 • Další způsoby

  • Online platební branou
  • Online platbou přes mobil
  • Online platební kartou
  • Zakoupením dárku
  Více